• Odbierz prezent
: Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 maja 2021 r. (2021-05-17 21:20)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia:2021-05-17
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 maja 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą Spółki, na podstawie zasady II.Z.11 zawartej w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 maja 2021 r.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik do RB 21_2021_Uchwały Rady Nadzorczej dot. spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ PCF Group S.A._20210524.pdfZałącznik do RB 21_2021_PL
Appendix to current report No. 21_2021_Supervisory Board resolutions re. matters placed on the EGM agenda_20210524_ENG.pdfAppendix do current report 21_2021_ENG
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby discloses the contents of the resolutions adopted by the Company’s Supervisory Board, based on principle II.Z.11 contained in the Best Practice for WSE Listed Companies 2016, regarding the matters put on the agenda of the Extraordinary Shareholders’ Meeting convened on 24 May 2021.

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-17Sebastian WojciechowskiPrezes ZarząduSebastian Wojciechowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk