• Odbierz prezent
: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 (2021-06-22 20:49)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2021
Data sporządzenia: 2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2021 r. podjęło uchwałę nr 7/06/2021 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020, w ten sposób, że część zysku Spółki po opodatkowaniu (wynik finansowy netto) za zakończony rok obrotowy 2020 w kwocie 5.616.877,28 zł (pięć milionów sześćset szesnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia osiem groszy) przeznaczona została do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy.
Na jedną akcję Spółki przypada z tytułu dywidendy kwota 0,19 zł (dziewiętnaście groszy).
Liczba akcji Spółki uprawnionych do dywidendy wynosi 29.562.512.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określiło dzień dywidendy na 30 czerwca 2021 roku, a termin wypłaty dywidendy na 8 lipca 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) informs that the Company’s Annual Shareholders’ Meeting held on 22 June 2021 adopted a resolution No. 7/06/2021 on the allocation of the Company’s net profit for the financial year 2020 in a way that part of the Company’s profit after tax (net profit) for the financial year 2020, of PLN 5,616,877.28 (five million, six hundred sixteen thousand, eight hundred seventy seven złoty and 28/100) to be paid out to the Company’s shareholders as a dividend.

A dividend per one Company’s share is PLN 0.19 (nineteen grosz).

The number of the Company’s shares entitled to dividend is 29,562,512.

The Annual General Meeting determined the dividend record date on 30 June 2021 and the dividend payment date on 8 July 2021.

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-22Sebastian WojciechowskiPrezes ZarząduSebastian Wojciechowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk