• Odbierz prezent
UBS: Optymizm inwestorów i właścicieli firm! Czy gospodarka wraca do normy?
fot. freepik.com

Inwestorzy i właściciele firm na całym świecie patrzą z większym optymizmem na gospodarkę i giełdę. Większość inwestorów nie przewiduje powrotu do normalności do końca lipca 2021 roku Ośmiu na 10 respondentów oczekuje obecnie, że zrównoważone inwestycje przyniosą zwroty porównywalne lub nawet lepsze niż klasyczne inwestycje

Zurych/Bazylea, 27 stycznia 2021 r. – Jak wynika z nowego badania Investor Sentiment przeprowadzonego przez UBS, inwestorzy wykazują coraz większy optymizm co do regionalnych perspektyw gospodarczych i rynków papierów wartościowych. W badaniu, zorganizowanym na przełomie grudnia i stycznia, wzięło udział ponad 4000 inwestorów i właścicieli firm z 14 rynków na całym świecie.

Większość respondentów (60%) przewiduje pozytywne perspektywy gospodarcze na nadchodzące 12 miesięcy, w porównaniu z 55% trzy miesiące wcześniej. 63% inwestorów nie wierzy, że życie powróci do normy w nadchodzących sześciu miesiącach. Z tego grona respondentów, zaledwie 48% wykazuje optymizm odnośnie gospodarki. W gronie 37% inwestorów, którzy oczekują powrotu gospodarki do normalnego stanu w ciągu nadchodzących sześciu miesięcy, odsetek optymistów jest znacznie wyższy i wynosi 80%.

61% inwestorów z coraz większym optymizmem patrzy również na rozwój rynku akcji w nadchodzących sześciu miesiącach, co oznacza wzrost o 6 punktów procentowych na całym świecie w ciągu ostatniego kwartału. Na całym świecie inwestorzy oczekują, że szczepionki na COVID-19 (72%) i potencjalny wpływ wyborów USA (62%) korzystnie wypłyną na rynek.

Wśród właścicieli firm, 72% z ufnością patrzy na przyszłość swoich firm w nadchodzących 12 miesiącach, w porównaniu z 69% w trzecim kwartale, dzięki dynamice biznesowej (45%), szczepieniom (43%) i korzystnej polityce monetarnej (40%). Niemalże jedna trzecia właścicieli firm (32%) planuje zatrudnić pracowników, co oznacza wzrost w stosunku do 30% trzy miesiące wcześniej. Jednakże odsetek właścicieli firm planujących redukcję personelu również wzrósł o 2 punkty procentowe.

54% inwestorów wyraziło chęć zwiększenia swojego wkładu w zrównoważone inwestycje. Połowa inwestorów spodziewa się, że zrównoważone inwestycje przyniosą wyższe zwroty w porównaniu z klasycznymi inwestycjami, podczas gdy 29% spodziewa się podobnych wyników.

Tom Naratil, prezes UBS Americas i współprezes UBS Global Wealth Management, podkreślił: „Cieszy nas fakt, że zaufanie inwestorów i właścicieli firm rośnie na całym świecie, ponieważ zmniejsza się niepewność dotycząca COVID-19 i spraw politycznych. Nadchodząca dekada przyniesie nowe możliwości, podczas gdy wyzwania geopolityczne, gospodarcze i społeczne pozostaną. Nie jest zaskoczeniem, że ośmiu na dziesięciu inwestorów twierdzi, że potrzebuje porady ekspertów bardziej niż kiedykolwiek.”

Iqbal Khan, współprezes UBS Global Wealth Management, stwierdził: „We wrześniu, UBS stał się pierwszą znaczącą globalną instytucją finansową zalecającą swoim prywatnym klientom inwestującym globalnie postawienie na zrównoważone inwestycje kosztem klasycznych inwestycji. Cieszymy się, że inwestorzy również dostrzegają wartość zrównoważonych inwestycji i starają się zwiększyć ich udział w swoich portfelach”.

USA

Spośród największych źródeł niepokoju u respondentów, dług publiczny wyprzedził COVID-19. 59% wierzy, że wyniki amerykańskich wyborów okażą się korzystne dla gospodarki, podczas gdy 31% uważa, że zaszkodzą one gospodarce. Optymizm względem giełdy wzrósł do 59% w porównaniu z 55% w poprzednim kwartale ze względu na postępy na polu szczepień i wyniki wyborów w USA.

Ameryka Południowa

65% inwestorów z Ameryki Południowej wykazuje optymizm w stosunku do gospodarki ich regionu, plasując się powyższej średniej światowej (60% inwestorów). 61% inwestorów z Ameryki Łacińskiej optymistycznie patrzy na rynek akcji, podobnie jak średnia światowych inwestorów. 70% uważa, że zrównoważone inwestycje przyniosą większe zyski niż klasyczne, co odzwierciedla największe oczekiwanie na świecie.

Europa

Europejscy respondenci, z wyłączeniem Szwajcarii, również okazują większe zaufanie do gospodarki własnego regionu i giełdy. 65% wyraża optymizm odnośnie gospodarki, co oznacza wzrost w porównaniu z 58%, podczas gdy 64% wyraża optymizm odnośnie giełdy, co oznacza wzrost w stosunku do 55% trzy miesiące wcześniej.

Szwajcaria

Optymizm szwajcarskich respondentów co do gospodarki ich własnego regionu utrzymywał się na stałym poziomie w tym kwartale. Zaufanie do giełdy również nie uległo zmianie i utrzymuje się na poziomie 54% inwestorów wykazujących optymizm.

Azja

Inwestorzy azjatyccy byli pozytywniej nastawieni do perspektyw gospodarczych we własnym regionie. Odsetek respondentów wyrażających optymizm wzrósł o 7 punktów procentowych, sięgając 62%. Ich zaufanie do giełdy papierów wartościowych również wzrosło o 7 punktów procentowych do poziomu 61%.

Informacje o badaniu UBS Sentiment

Na potrzeby niniejszej edycji, w okresie od 29 grudnia do 18 stycznia 2021 r., UBS przeprowadziło badanie pośród 2 854 inwestorów i 1151 właścicieli firm, posiadających co najmniej 1 mln USD aktywów inwestycyjnych (w przypadku inwestorów) lub rocznych przychodów i zatrudniających co najmniej jednego pracownika, nie licząc siebie (w przypadku właścicieli firm). Międzynarodowi respondenci pochodzili z 14 rynków: Argentyny, Brazylii, Chin kontynentalnych, Francji, Niemiec, Hongkongu, Włoch, Japonii, Meksyku, Singapuru, Szwajcarii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii i USA.


UBS

UBS – szwajcarskie przedsiębiorstwo finansowe z głównymi oddziałami w Zurychu i Bazylei. Posiada biura także w Nowym Jorku. Zajmuje się bankowością prywatną, inwestycyjną i obrotem papierami wartościowymi. Powstał z połączenia Union Bank of Switzerland i Swiss Bank Corporation w czerwcu 1998.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk