• Odbierz prezent
Tylko do jutra trwają zapisy w ramach publicznej emisji akcji SoftBlue SA

Do jutra, 12 lutego, trwają zapisy w ramach publicznej emisji akcji z prawem poboru SoftBlue SA – notowanej na NewConnect spółki IT tworzącej najnowocześniejsze rozwiązania w ramach Przemysłu 4.0. Podwyższenie kapitału zakładowego firmy nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna nowych akcji serii F została ustalona na 0,22 zł za jedną akcję. Celem emisji na ponad 10 mln zł jest rozwój produktów z oferty IoT spółki.

- Zgodnie z harmonogramem Oferty Publicznej, jutrzejszy dzień jest ostatnim dniem na przyjmowanie zapisów na akcje SoftBlue. Z przysługującego prawa poboru skorzystałem już zarówno ja, jak i nasz główny partner biznesowy, firma InventionMed. Podjęliśmy tę decyzję, ponieważ w pełni wierzymy w model biznesowy SoftBlue, którego założeniem jest tworzenie innowacyjnych - w szczególności jak na polski rynek – rozwiązań technologicznych. – informuje Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue.

Prezes zarządu SoftBlue w ramach prawa poboru objął pakiet wszystkich przypadającym mu akcji za ponad 0,84 mln zł. Firma InventionMed SA - której głównym akcjonariuszem jest SoftBlue SA - również złożyła zapis na wszystkie przypadające jej akcje za łączną kwotę 4,18 mln zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego SoftBlue nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna nowych akcji serii F została ustalona na 0,22 zł za jedną akcję. Prawo Poboru przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki, osobom, które posiadały akcje SoftBlue w dniu 11 stycznia br. Za każdą jedną akcję spółki przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru.

Zapisy w ramach oferty akcji - do 12 lutego - można składać w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których są zarejestrowane prawa poboru lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy.

- Staramy się, aby nasze produkty były swego rodzaju hybrydą biznesu, nauki i ekologii, a ich ostateczny kształt spełniał oczekiwania klientów. Dlatego też znaczącą część kwoty z Oferty chcemy przeznaczyć na rozwój i marketing naszego najnowszego projektu Autonomous Data Controler, który powstaje z myślą o wypełnieniu swego rodzaju niszy na rynku. System będzie służył do racjonalnego zarządzania produkcją i energią, co w łatwy sposób pozwoli zakładom przemysłowym zmniejszyć ilość energii i w efekcie wpłynie na obniżenie generowanych kosztów – mówi Michał Kierul, prezes zarządu SoftBlue.

Oferta SoftBlue z zakresu Internetu Rzeczy obejmuje nie tylko rejestrator danych Autonomous Data Controler. SoftBlue jest również autorem zaawansowanych systemów antysmogowych takich jak: Smogobus oraz AirDron. W ramach ostatniego projektu bydgoska firma w lutym br. wygrała przetarg na dostarczenie ,,latającego strażnika’’ dla miasta Grudziądz. System AirDron dzięki wbudowanym specjalistycznym czujnikom będzie nadzorować i analizować stan zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta. Projekt wart niespełna 300 000 zł brutto realizowany jest dla OPEC Grudziądz. W ramach rozwiązania klient spółki otrzyma drona z głowicą, specjalistyczną kamerę termowizyjną oraz pakiet specjalistycznych szkoleń.

Aktualnie SoftBlue koncentruje się na budowie własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego dedykowanego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Firma skupia się także na rozwoju działalności eksportowej w ramach swojej spółki zależnej Milisystem.

***

SoftBlue SA to innowacyjna spółka, która powstała 2003 roku w Bydgoszczy. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania doradcze dla instytucji publicznych i biznesu, a także projekty dedykowane systemom IT. Spółka posiada grono ekspertów, dzięki którym uruchomiony został własny Dział Badań i Rozwoju. SoftBlue prowadzi szereg działań mających na celu udogodnienia dla społeczeństwa oraz ochronę środowiska. Spółka opracowała między innymi autorskie systemy w dziedzinie ochrony powietrza np.: SoftBlue Airdron.

W listopadzie 2020 r. SoftBlue uzyskało certyfikat od Polskiej Akademii Jakości Cert Sp. z o.o. Dokument obejmuje wykonanie wysokiej jakości usług w zakresie projektowania, budowy, sprzedaży, wdrażania szkoleń biznesowych i technologicznych, a także badań oraz projektów naukowych.

Od 2015 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect.

SoftBlue SA jest  również właścicielem firmy easyCALL.pl S.A. świadczącej szeroki wachlarz usług telekomunikacyjnych.

Strony Internetowe spółek:

SoftBlue: SoftBlue SA - consulting, programowanie, badania naukowe SoftBlue

easyCALL.pl:www.easycall.pl


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk