• Odbierz prezent
Tydzień wypełniony ważnymi danymi. Ciekawe sesje przed dolarem

Podczas poniedziałkowej sesji będą dominowały informacje napływające z Wielkiej Brytanii. Dziś bowiem ma odbyć się głosowania w brytyjskiej Izbie Gmin nad wnioskiem premiera Johnsona o przeprowadzenie przedterminowych wyborów w dniu 12 grudnia. Kadencja parlamentu może zostać skrócona, jeśli wniosek poprze dwie trzecie posłów. Ponadto decydenci w Unii Europejskiej (UE)  maja dziś także rozważyć wniosek o przesunięcie daty Brexitu z 31 października tego roku. Wobec chęci uniknięcia bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, najprawdopodobniej po raz kolejny cały proces zostanie wydłużony w czasie. Dzisiaj głos zabierze również Mario Draghi.

Bieżący tydzień zapowiada się ciekawie na rynkach finansowych przede wszystkim ze względu na posiedzenie Rezerwy Federalnej,a także raport z amerykańskiego rynku pracy. Rynek jest silnie przekonany co do tego, że w październiku dojdzie do kolejnej obniżki głównej stopy procentowej o 0,25% do poziomu 1,75%. Ostatnia decyzja tego gremium wskazywała na podziały w kwestii dalszej ścieżki stóp procentowych, więc nie można wykluczyć scenariusza zakładającego utrzymanie kosztu pieniądza na niezmienionym poziomie do czasu publikacji grudniowych projekcji makroekonomicznych.  Oczekuje się jednak słabszych danych z rynku pracy w USA za październik, co może stanowić impuls do podjęcia działań mających na celu wsparcie gospodarki już teraz. Indeks dolara  zachowuje się stabilnie w oczekiwaniu na decyzję FOMC. Amerykański indeks S&P 500 oscyluje w pobliżu historycznych szczytów.

Kurs Eurodolar wyhamował wzrosty w rejonie 200-okresowej średniej EMA w skali dziennej i powrócił w okolice 1,1100. Główna para walutowa będzie pozostawała w tym tygodniu pod wpływem danych o inflacji w strefie euro i w Niemczech, gdzie spodziewane są niskie odczyty oraz wstępnych danych odnośnie dynamiki PKB w Eurolandzie. Do większej zmienności na tej parze powinna przyczynić się także środowa decyzja FOMC. Kolejne cięcie stóp procentowych w USA może stać się impulsem do przeceny waluty amerykańskiej.

Kurs dolara do jena japońskiego USD/JPY

USD/JPY utrzymuje się powyżej kluczowych średnich kroczących EMA (50-, 100- i 200-okresowej) w skali D1 i pozostaje dość stabilny w październiku.Para sukcesywnie kieruje się w okolice okrągłego poziomu 109,00 jenów za dolara, jednakże utrzymuje się wciąż poniżej geometrycznego poziomu 61,8% zniesienia Fibo całości impulsu spadkowego z okolic 112,40.  Układ średnich kroczących EMA sprzyja stronie popytowej na tej parze.

Kurs euro do dolara EUR/USD

EUR/USD wspiera się obecnie na górnym ograniczeniu chmury ichimoku w skali D1. Kurs powrócił w okolice okrągłego poziomu 1,1100 w oczekiwaniu na nowe impulsy. Dopóki notowania utrzymują się powyżej chmury ichimoku, dopóty kurs może podjąć próbę wyjścia na wyższe poziomy cenowe.

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i
  2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.

NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.


Anna Wrzesińska

Senior Dealer w Noble Securities S.A. Aktywnie związana z rynkiem walutowym od 2005 roku. W handlu koncentruje się głównie na Price Action i poziomach Fibonacciego.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk