• Odbierz prezent
TXM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r., kontynuowanym po przerwie 30 lipca 2021 r. (2021-07-30 17:35)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-07-30
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r., kontynuowanym po przerwie 30 lipca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("ZWZ") w dniu 30 czerwca 2021 roku oraz po przerwie, w dniu 30 lipca 2021 r.

Co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w I i II części ZWZ posiadali:

REDAN S.A. z siedzibą w Łodzi - wykonywała prawo głosu z 483 245 950 akcji, dających prawo do 483 245 950 głosów, reprezentujących 56,65 % liczby głosów na ZWZ oraz stanowiących 11,16 % ogólnej liczby głosów.

21 Concordia 1 S.A.R.L z siedzibą w Luksemburgu - wykonywała prawo głosu z 369 766 000 akcji, dających prawo do 369 766 000 głosów, reprezentujących 43,35 % liczby głosów na ZWZ oraz stanowiących 8,54 % ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TXM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TXM S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie200/209
(ulica)(numer)
+48 33 870 6565+48 33 870 6565
(telefon)(fax)
sekretariat@txm.plwww.txm.pl
(e-mail)(www)
6760077170008368656
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-30Marcin ŁużniakWiceprezes Zarządu
2021-07-30Agnieszka SmarzyńskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk