• Odbierz prezent
TXM S.A.: Rejestracja zmian statutu w KRS (2021-10-26 17:30)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia:2021-10-26
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Rejestracja zmian statutu w KRS
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął wiadomość o rejestracji w dniu 25 października 2021 r., przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 października 2021 roku („NWZ”) w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Treść zmienionych postanowień Statutu Spółki oraz tekst jednolity uwzględniający zmiany stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
treść_zmienionych_postanowień_Statutu.pdfTreść zmienionych postanowień statutu
Statut TXM 25.10.2021.pdfTekst jednolity statutu
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TXM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TXM S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie200/209
(ulica)(numer)
+48 33 870 6565+48 33 870 6565
(telefon)(fax)
sekretariat@txm.plwww.txm.pl
(e-mail)(www)
6760077170008368656
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-26Marcin ŁużniakWiceprezes Zarządu
2021-10-26Agnieszka SmarzyńskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk