• Odbierz prezent
TXF: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych (2021-10-27 18:57)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Taxus Fund S.A. z siedzibą w Warszawie ( dalej: Spółka, Emitent ) informuje, iż raporty okresowe Spółki będą publikowane w następujących nowych terminach:

- raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. - w dniu 28 stycznia 2022 r.,
- raport kwartalny za I kwartał 2021 r. - w dniu 28 stycznia 2022 r.,
- raport kwartalny za II kwartał 2021 r. - w dniu 28 stycznia 2022 r.,
- raport kwartalny za III kwartał 2021 r. - w dniu 28 stycznia 2022 r.,

Raport roczny Emitenta za rok 2017, 2018 oraz 2019 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28 stycznia 2022 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2019 r. zostanie opublikowany w dniu 28 stycznia 2022 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2019 r. zostanie opublikowany w dniu 28 stycznia 2022 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2019 r. zostanie opublikowany w dniu 28 stycznia 2022 r.
Raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. zostanie opublikowany w dniu 28 stycznia 2022 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2020 r. zostanie opublikowany w dniu 28 stycznia 2022 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2020 r. zostanie opublikowany w dniu 28 stycznia 2022 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2020 r. zostanie opublikowany w dniu 28 stycznia 2022 r.

Raport roczny Emitenta za rok 2020 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 28 stycznia 2022r.

Zarząd planuje publikacje pojedynczych raportów wcześniej niż w dniu 28 stycznia 2022 r. o czym będzie powiadamiał komunikatami z wyprzedzeniem zgodnie z Regulaminem ASO. Pierwszy zostanie opublikowany najstarszy raport roczny z 2017 r uwzględniający m.in. zdarzenia o których Zarząd informował w komunikacie ESPI 5/2019 z dnia 25.11.2019 r. na podstawie artykułu 54 ustawy o rachunkowości.

Zarząd informuję iż w związku z zdarzeniem o którym Emitent poinformował w komunikacie ESPI 1/2021 z dnia 06.07.2021 sprawozdanie z roku 2017 znów uległo zmianą na podstawie artykułu 54 ustawy o rachunkowości. Przedmiotowe sprawozdanie zawiera zdarzenia na przestrzeni ponad 4 lat i jest w finalnej fazie. Zarząd planuje wstępnie jego publikacje w listopadzie 2021 r. o czym szczegółowo poinformuję z wyprzedzeniem zgodnie z Regulaminem ASO. Pozostałe raporty nie będą już tak skomplikowane więc Emitent planuję wykonanie wszystkich zaległych powstałych obowiązków informacyjnych w pierwszym półroczu 2022 r. oraz będzie dążył do wznowienia notowań akcji.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-10-27 18:57:34Krzysztof BzymekPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk