• Odbierz prezent
TXF: Piąte wezwanie Akcjonariuszy Taxus Fund S.A. do złożenia dokumentów akcji (2022-12-02 11:00)
fot. freepik.com
Zarząd Taxus Fund S.A. z siedzibą w Warszawie ( dalej: Spółka, Emitent ) na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm. („Ustawa Zmieniająca”), wzywa Akcjonariuszy Spółki Taxus Fund S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w siedzibie Spółki która mieści się w Warszawie przy ul. Kolady 3.

Pomimo iż spółka zmieniała profil działalności z Funduszu Venture Capital na Fundusz Mieszkaniowy prawa Akcjonariuszy Taxus Fund S.A. pozostały identyczne.

W załączeniu aktualna informacja o spółce Taxus Fund S.A. prezentująca m.in. strukturę akcjonariatu oraz wyszczególniająca poszczególne serie wyemitowanych historycznie akcji Taxus Fund S.A.

Spółka po spełnieniu wymogów formalnych przystąpi do dematerializacji i rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Planowane w przyszłości jest dopuszczenie wszystkich wyemitowanych akcji Taxus Fund S.A. do obrotu giełdowego.

Niniejsze wezwanie jest piątym, spośród pięciu wymaganych przepisami zawartymi w Ustawie Zmieniającej.

Podstawa prawna:
Inne uregulowanie - art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-12-02 11:00:48Krzysztof BzymekPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk