• Sklep
  • Odbierz prezent
  • Sklep
  • Odbierz prezent
Tsipras umywa ręce
Z artykułu dowiesz się:

- Co jest przyczyną fiaska negocjacji pomiędzy Grecją a jej wierzycielami

Na kilka dni przed terminem spłaty zadłużenia Grecja zrywa negocjacje z wierzycielami. Premier Tsipras oddaje głos narodowi, a Jean-Claude Junker nawołuje do głosowania na tak.

Weekendowe rewelacje zostały zdyskontowane na otwarciu rynków. Zarówno pary walutowe z euro, jak i indeksy giełdowe otworzyły się lukami spadkowymi, które rynek dość skutecznie wypełnia od rana.

Grecy nie muszą jednak spoglądać na wykresy, by zobaczyć konsekwencje działań przedstawicieli greckiego rządu. Do bankomatów ustawiają się coraz dłuższe kolejki, ale od dziś greccy obywatele mogą wypłacić z nich maksymalnie 60 euro dziennie. Banki zostały zamknięte na tydzień. Giełda nie prowadzi dziś notowań. Dodatkowo wprowadzono zakaz transferu kapitału za granicę. Wszystko po to by nie dopuścić do krachu sektora bankowego.

Działania te były konieczne w obliczu fiaska negocjacji. Przyczyną braku porozumienia stało się ogłoszenie przez greckiego premiera referendum w sprawie przyjęciu warunków udzielenia pomocy. Referendum ma zostać przeprowadzone 5 lipca, czyli już po terminie spłaty zobowiązań wobec MFW, na które Grecja nie ma pieniędzy. Premier Tsipras pozbywa się w ten sposób odpowiedzialności za następstwa przyjęcia, bądź odrzucenia warunków stawianych przez wierzycieli. Jean-Claude Junker w swoim wystąpieniu nawołuje Greków do przyjęcia tych warunków, przy czym nawoływania te nie wydają się konieczne. Według przeprowadzonych sondaży większość Greków zamierza powiedzieć „TAK”.

Czego oczekują wierzyciele Grecji?

Reformy systemowe związane mają być z celem osiągnięcia nadwyżki budżetowej na poziomie 1% PKB w bieżącym roku, 2% w 2016 r., 3% w 2017 r. i ostatecznie 3,5% w 2018 r. Plan zakłada dodatkowo podwyżki podatków, reformę emerytur, reformę administracji publicznej oraz podjęcie działań mających na celu poprawę ściągalności podatków.


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk