• Odbierz prezent
Trwa rewolucja w WIG20! Czas na wielkie zmiany! Które spółki warto obserwować w najbliższym czasie?

Czego dowiesz się z tego artykułu:

Jakie zmiany mogą nastąpić w czerwcu indeksie WIG20?

Dlaczego zbliża się rewolucja w indeksie?

Które spółki należy szczególnie obserwować w najbliższym czasie?

Czy następujące zmiany idą w dobrą stronę?

Wiatr zmian!

Wielkimi krokami zbliża się kolejna waloryzacja spółek na GPW, mająca na celu rewizję składów indeksów. Jak co kwartał inwestorzy najbardziej interesują się zmianami, które mogą nastąpić w indeksie WIG20. W marcu, mimo oczekiwania inwestorów, nie doszło w indeksie do żadnej zmiany. Jednak wiele wskazuje na to, że zbliżamy się do największej rewolucji w indeksie od wielu lat. Przewidywanie zmian nie jest proste, ponieważ ranking indeksów tworzony jest na podstawie kombinacji kapitalizacji oraz obrotów. Dodatkowo, w obliczeniach jest element losowy w postaci wyboru dnia, który brany jest pod uwagę do obliczenia kapitalizacji. Dlatego wszelkie przewidywania trzeba traktować z pewną dozą rezerwy, liczyć się z tym, że ostatecznie nie wszystkie obliczenia potwierdzone zostaną rankingiem indeksów przez GPW. Kolejnym czynnikiem, który w sposób znaczący może zmienić wyniki obliczeń jest niezwykle dynamiczna sytuacja na GPW. Ostatnie sesje generowały rekordowe obroty na wielu spółkach gamingowych, a także dużą zmienność kapitalizacji oraz dziennych obrotów banków. Wszystko to sprawia, że rankingi spółek dla indeksów należałoby sporządzać w zasadzie na każdej sesji, aby móc z największą dokładnością przewidzieć zmiany indeksu. W tej analizie przedstawiam najbardziej prawdopodobny scenariusz, oparty obliczeniami na podstawie danych z przełomu maj-czerwiec. Różnice w ostatecznym raporcie opublikowanym przez GPW w stosunku do tej analizy mogą być zatem duże, w związku z omówionymi czynnikami.

Pierwszy raz od 5 lat!

Wiele wskazuje na to, że aktualna lista rankingowa WIG20 opublikowana w czerwcu może być największą rewolucją od 5 lat. Skład indeksu WIG20 może zmienić się aż o 3 spółki, ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 2015 roku. Wtedy to do WIG20 wskoczyło kilka spółek Skarbu Państwa, a roszady były pokłosiem kryzysu na Ukrainie i zmian nastawienia inwestorów. Od tamtego okresu obserwujemy praktycznie tylko pozytywne zmiany w strukturze indeksu: zmniejsza się udział spółek Skarbu Państwa w indeksie, a także ich liczba. W ostatnich kwartałach skład WIG20 opuściły dwie spółki państwowe: Enea, Energa oraz upaństwowiona Bogdanka.

Trwa rewolucja w WIG20! Czas na wielkie zmiany! - 1

Notowania dzienne Asseco Poland, Squaber.com

Może aż 3 zmiany?

Prawie na pewno w czerwcu WIG20 opuści Tauron Polska Energia, kontynuując “czyszczenie” indeksu z sektora energetycznego. Tauron ma aktualnie dopiero 27. obroty dzienne za ostatnie 3 miesiące oraz dopiero 32. kapitalizację. W związku z tym jest dopiero 27. rankingową spółką na GPW. Praktycznie pewniakiem na jego miejsce jest Asseco Poland, które w ostatnim kwartale nie błyszczało pod względem obrotów, jednak ma 15. kapitalizację w skali rynku. Co więcej, podczas załamania i późniejszego odbicia prezentowało się ponadprzeciętnie dobrze. Patrząc szeroko na rynek, obecny od trzech miesięcy niepokój, mocne wzrosty i spadki bardzo rozruszały cały całą giełdę i w dłuższym terminie też mogą mieć duży udział w roszadach indeksu za kwartał. Kolejne dwie zmiany są mniej prawdopodobne i bardziej podatne na lokalną zmienność, nagłe skoki obrotu i kilkunastoprocentowe jednosesyjne wzrosty. Jednak mocno prawdopodobne wydaje się wejście do indeksu spółki Amrest, która mocno ucierpiała podczas ograniczenia sprzedaży w lokalach gastronomicznych. W tym okresie jednak wzrosło zainteresowanie handlem na jej akcjach. Inwestorzy najpierw panicznie wyprzedawali akcje, a potem kupowali w nadziei na odmrażanie gospodarki. Amrest od wielu lat jest na zapleczu WIG20, zatem pod względem kapitalizacji od wielu kwartałów był blisko tego indeksu. Okres ostatnich trzech miesięcy spowodował, że spółka wygenerowała mocne obroty - 19. w skali GPW, tym samym realizując brakujący element, aby stać się częścią najważniejszego indeksu polskiej giełdy. Spółka mogłaby wejść do indeksu zamiast JSW, które prezentowało w ostatnim kwartale bardzo wysokie sesyjne obroty, jednak ma dopiero 44. kapitalizację w skali GPW. Zatem JSW jest drugim “pewniakiem” do opuszczenia indeksu.

Trwa rewolucja w WIG20! Czas na wielkie zmiany! - 2

Notowania dzienne Amrest, Squaber.com

Więcej gamingu

Na ten moment klasyfikując spółki z GPW, na bardzo prawdopodobnego przyszłego członka WIG20 przedstawia się Ten Square Games. Spółka jest na pograniczu minimalnych parametrów, aby zakwalifikować się do indeksu. Jednak ostatnia popularność walorów z branży oraz gigantyczne obroty na ostatniej sesji maja wskazują, że wejście TEN do WIG20 jest bardzo prawdopodobne. Od wielu lat w składzie indeksu niezmiennie znajduje się 5 banków, a w listach rankingowych spółek, które mogą wkroczyć do WIG20, cały czas toczyła się ostra walka pomiędzy bankami, które mogłyby podmienić ten prezentujący się najmniejszą zmiennością i kapitalizacją w indeksie. W ramach WIG20 maksymalnie 5 spółek może pochodzić z tego samego sektora.

Z perspektywy statystycznej w niektórych okresach nawet 7 banków spełniało warunki obrotów i kapitalizacji, by znaleźć się w WIG20 i tylko bezpiecznik w postaci limitu pięciu spółek ograniczał ich wejście do indeksu. Prawdopodobnie obecna dramatyczna sytuacja dla banków już w czerwcu zmieni ten stan rzeczy. Aktualne statystyki wskazują na duże prawdopodobieństwo, że Alior Bank opuści indeks WIG20! Spółka charakteryzuje się dopiero 33. kapitalizacją na rynku i 17. obrotami. Kombinacja tych parametrów, liczona według danych na koniec maja wskazuje, że jest to za mało aby utrzymać się w indeksie. Jeżeli sytuacja ta nie ulegnie zmianie w kolejnych dniach, to ALR nie zostanie zastąpiony przez inny bank, a przez którąś ze spółek opisanych wyżej jako charakteryzujące się dobrymi parametrami płynności. Wśród banków dobrze prezentuje się Millenium Bank pod względem omawianych czynników, jednak według mojej analizy na koniec maja jest dopiero 23. spółką.

Koniec dominacji banków!

Może zatem okazać się, że w czerwcu w indeksie WIG20 będą tylko 4 banki. Co więcej, w kolejnych miesiącach indeks może opuścić również mBank, który w związku z załamaniem ostatnich miesięcy jest na granicy listy rankingowej. Ewentualny rajd wzrostowych spółki Eurocash i mocne obroty mogą spowodować wspomnianą roszadę już we wrześniu.

Oprócz Eurocash i Millennium Bank, jeszcze w tym roku do WIG20 mógłby wejść Kruk albo ING. Scenariusz ten już w czerwcu nie jest nieprawdopodobny, jednak przy obecnej dynamice zmian nie jest możliwe przewidzenie tego, co wydarzy się do września. Warto jednak zwrócić uwagę na zachowanie się tych spółek i wedle tego brać pod uwagę możliwość dalszych rotacji WIG20.

Opisane potencjalne zmiany w indeksie są pozytywne. Wprowadzane są spółki będące własnością prywatną, charakteryzujące się wzrastającymi przychodami i stabilnie zarządzane od wielu lat. Ryzykowne z perspektywy długoterminowej jest natomiast wejście spółki Ten Square Games. Przy obecnych wynikach finansowych i skali wzrostu kursu akcji można podejrzewać, że czeka ją w perspektywie kwartału mocna korekta spadkowa.

Zmiany nie muszą być aż tak mocne!

W najbardziej radykalnym scenariuszu już w czerwcu indeks WIG20 opuści Tauron, JSW oraz Alior Bank, a w ich miejsce pojawi się Asseco Poland, Amrest i Ten Square Games (spółki w kolejności największego prawdopodobieństwa według rankingu na koniec miesiąca). GPW podczas tworzenia rankingu wprowadza element losowy, zatem nawet gdyby sytuacja nie zmieniła się w ciągu najbliższych dni, możliwe jest, że tylko dwie spółki opuszczą indeks WIG20. Strukturę indeksu WIG20 analizuję od ponad 10 lat, a opisane zmiany traktuje jako zakończenie pewnego okresu przemian jego struktury. Kolejna roszada indeksu zmieniająca strukturę spółek Skarbu Państwa na spółki prywatne jest mało prawdopodobna w perspektywie kolejnych 12 miesięcy. Dopiero brak działań ze strony rządowej i dalsze spadki w branży energetycznej mogły spowodować wyjście z indeksu spółki PGE. Jak na ten moment, przez kolejnych kilka kwartałów w WIG20 notowane byłoby przynajmniej 8 spółek Skarbu Państwa.

Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco z informacjami giełdowymi oraz chcesz zobaczyć więcej ciekawych analiz rynkowych, zapraszam Cię na poniedziałkowe spotkania live w Squaberze


Michał Palaczyk

Inwestor od 2007 roku. Główny analityk rynku akcji i kontraktów terminowych w Squaber.com. Autor najdłużej istniejącego w Polsce (od 2015 roku) cotygodniowego magazynu analitycznego na temat sytuacji na polskim rynku kapitałowym i możliwych scenariuszy na przyszłość. Jego ulubiony instrument inwestycyjny to kontrakt terminowy na WIG20, w inwestowaniu w akcje preferuje mniejsze spółki i poszukiwanie ukrytej wartości. Jego ulubiony cytat to: “głupotą jest robić ciągle to samo i oczekiwać innych rezultatów”.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk