• Odbierz prezent
KGHM, kurs akcji, walne zgromadzenie, wolumen

Kolejna przerwa w walnym zgromadzeniu spółki, zmiana na stanowisku prezesa, kłopoty z produkcją i wzrost kosztów operacyjnych - to tylko niektóre czynniki, które powodują, że perspektywy KGHM nie należą aktualnie do najlepszych. Eksperci zalecają sprzedaż akcji spółki, których prognozowana cena w najbliższym czasie znacząco spadnie.

 

We wtorek, 27 marca, po blisko dwutygodniowej przerwie, odbyła się kolejna część walnego zgromadzenia KGHM. Jednak również tym razem zostało ono odroczone o kolejne dwa tygodnie. Podczas pierwszego spotkania weryfikacji planowano poddać radę nadzorczą spółki. Jednak, gdy miały być głosowane zmiany personale, ogłoszono przerwę na życzenie reprezentantów Skarbu Państwa, który jest największym akcjonariuszem spółki. Teraz walne zgromadzenie odroczono również z tego samego powodu. Jest to związane m.in. z konkursem na nowego prezesa KGHM i wiceprezesa ds. aktywów zagranicznych, którzy zostaną wybrani na początku kwietnia. Już wiadomo, że na stanowisko prezesa zgłosiło się około 50 kandydatów. Choć biuro prasowe holdingu nie ujawnia ich danych, to w spółce za najbardziej prawdopodobne uważane są trzy nazwiska: Rafał Pawełczak, który po odwołaniu Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego, kieruje holdingiem jako pełniący obowiązki prezesa, Robert Pietryszyn - były prezes Lotosu oraz Miłosz Stanisławski związany z miedziowym holdingiem, m.in. zasiadał z radzie nadzorczej KGHM.

 

Problemy z produkcją, coraz większe koszty operacyjne

W ostatnim czasie KGHM ma jednak znacznie więcej problemów. Kompleksową analizę jego sytuacji przeprowadzili  eksperci z Domu Maklerskiego BZ WBK, którzy zalecają pozbywanie się akcji miedziowej spółki. Według nich docelowa cena akcji KGHM to 59 zł. Obecnie kosztują one poniżej 90 zł. W chwili składania rekomendacji giełdowej kosztowały 101 zł. Analitycy DM BZ WBK w swoim raporcie z 19 marca 2018 r. obniżyli rekomendację do "sprzedaj" z "kupuj".

Według specjalistów z BZ WBK jednym z poważnych problemów firmy są kłopoty z produkcją miedzi wynikające z przedłużającej się awarii w hucie. Zepsuł się tam piec, okrzyknięty największą polską inwestycją ubiegłego roku, na którą wydano prawie 2,5 mld zł. Straty spółki związane z przerwami w produkcji sięgają kilkuset milionów złotych. Tymczasem szansa na poprawę tej sytuacji będzie widoczna dopiero pod koniec bieżącego roku. 
Eksperci przewidują także, że spółce grozi silny wzrost kosztów operacyjnych. Może na to wpłynąć wzrost wynagrodzeń w Polsce i Chile, rosnące ceny elektryczności i stali oraz usług obcych. Te czynniki mogą wywrzeć silny negatywny wpływ na wyniki i wycenę.

"W ciągu następnych dwóch lat spodziewamy się dwucyfrowego wzrostu wynagrodzeń oraz dodatkowej presji ze strony kosztów usług obcych. Prognozy gospodarcze dla Polski sugerują, że te dwa czynniki mogą nadal silnie rosnąć, a naszym zdaniem każdy z nich może obniżyć cenę docelową KGHM o kilkadziesiąt złotych na akcję. Co gorsza, spodziewamy się burzliwych negocjacji płacowych w Sierra Gorda, które mają się zakończyć do stycznia 2019 r." – napisali w swoim raporcie specjaliści Domu Maklerskiego BZ WBK.

 FXMAG akcje trudny czas kghm. spółka traci niemal 20% w miesiąc kghm kurs akcji walne zgromadzenie wolumen 1

Wykres 1. Notowania akcji KGHM - marzec 2018

 

Malejące wolumeny

Według  ekspertów, KGHM ma problemy z wolumenami we wszystkich segmentach. W Polsce związane są z przeciągającą się awarią w hucie. Powoli kończą się też wolumeny w KGHM International w kanadyjskiej kopalni Morrison, a w drugiej połowie 2019r. prawdopodobne wyczerpią się złoża molibdenu w kopalni Sierra Gorda.

Dla działalności KGHM istotne jest również to, że chociaż cena miedzi od 5 miesięcy pozostaje bez zmian, to cena srebra, która jest kluczowa dla wyników spółki,  od października 2017 r. spadła o 10 proc. Tu jednak analiza techniczna sugeruje, że zarówno ceny miedzi, jak i srebra mogą znacznie wzrosnąć.

Analitycy BZ WBK prognozują, że w II bądź III kwartale 2018 r. spółka sprzeda koncentrat miedzi o wartości ok. 500 mln zł, co spowoduje obniżenie zadłużenia netto. Według nich, nowy zarząd KGHM może również zdecydować się na sprzedaż któregoś z zagranicznych projektów, co również zmniejszyłoby zadłużenie netto spółki, które jest obecnie dość wysokie. Większość kosztów KGHM jest denominowana w polskich złotych, co skutkuje wyjątkowo dużą dźwignią operacyjną i finansową.

"Połączony wpływ zmniejszających się wolumenów, spadających cen i rosnących kosztów powoduje powolny spadek zysku EBITDA Grupy w nadchodzących latach wobec 2017 r., co skutkuje istotnym obniżeniem naszych prognoz. Ponieważ zakładamy brak wypłat dywidendy po roku 2018, wskaźnik zadłużenia netto do zysku EBITDA powinien utrzymać się na poziomie poniżej 1,5x" – napisano w raporcie.

 

Zagrażający program jądrowy

Autorzy raportu o sytuacji w KGHM zwracają również uwagę na czynniki ryzyka ze strony państwa. Ich zdaniem, niedawne wypowiedzi polskiego Ministra Energii sugerują, że spółka będąca największym konsumentem energii elektrycznej w Polsce, może wziąć udział w krajowym programie jądrowym. Według ekspertów wpłynęłoby to negatywnie na wartość bieżącą netto. Taki scenariusz mógłby również doprowadzić do wstrzymania finansowania zagranicznych projektów i wypłat dywidendy.

Według prognozy zawartej w raporcie Biura Maklerskiego BZ WBK, przychody KGHM w 2018 r. wyniosą 21,444 mln zł, zysk netto 2,084 mln zł a EBITDA 4,923 mln zł. W 2019 r. prognoza zakłada spadek przychodów do 21,311 mln zł, zysku netto do 1,84 mln zł a EBITDA do 4,866 mln zł.

 


Katarzyna Wiązowska

Redaktorka portalu FXMAG.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk