• Odbierz prezent
Trudności podażowe i braki pracowników hamują tempo ekspansji i napędzają rekordowy wzrost cen
fot. freepik.com

Ożywienie w strefie euro na początku 4Q nadal słabnie… Indeks PMI dla przemysłu w strefie euro wyniósł w październiku według wstępnego wyliczenia 58,5 pkt wobec 58,6 pkt we wrześniu. Odczyt ten okazał się lepszy od konsensusu, który kształtował się na poziomie 57,0 pkt.

Stabilizacja wskaźnika nie oddaje jednak dobrze aktywności w tym sektorze. Składowe indeksu PMI, wskazują na wzrost bieżącej produkcji najwolniejszy od 16 miesięcy, a nowe zamówienia rosną w najniższym tempie od 9 miesięcy. Potwierdza to, że zatory w łańcuchach produkcji coraz silniej ograniczają ekspansję tego sektora. Komponenty PMI wskazują ponadto, na najsilniej w historii danych rosnące ceny produkcji oraz znaczące zwiększenie zaległości wytwórczych (ich wzrosty sztucznie stabilizują wyliczenie całości indeksu PMI). Wskaźnik dla usług obniżył się natomiast do 54,7 pkt z 56,5 pkt we wrześniu, a więc mocniej niż oczekiwano. Według raportu PMI przyczynia się do tego wygasanie wpływu odmrożenia aktywności, zwłaszcza w turystyce, transporcie i rozrywce w warunkach rosnących obaw o sytuację pandemiczną. Informacje PMI wskazują, że ożywienie gospodarcze w strefie euro na początku 4Q nadal utrzymuje się, aczkolwiek jest wolniejsze niż w ostatnich miesiącach. Dobrą informacją jest jednak poprawiająca się sytuacji na rynku pracy.

FXMAG akcje trudności podażowe i braki pracowników hamują tempo ekspansji i napędzają rekordowy wzrost cen tempo ekspansji wszechświata, szoki podażowe, szoki popytowe i podażowe, czynniki podażowe, innowacje popytowe i podażowe, czynniki popytowe i podażowe, podażowe determinanty dochodu narodowego, popytowe i podażowe czynniki wzrostu gospodarczego, podażowe źródła innowacji, czynniki podażowe wzrostu gospodarczego, szoki podażowe i popytowe, czynniki podażowe w innowacji, ujęcie podażowe, innowacje podażowe, teorie popytowo podażowe, popytowe i podażowe czynniki sprzyjające globalizacji konsumpcji, podejście popytowe i podażowe, wstrząsy podażowe, teorie popytowo-podażowe, szoki popytowe i podażowe przykłady, podstawowe czynniki podażowe produkcji, źródła innowacji popytowe i podażowe, popytowe i podażowe podejście do gospodarki, efekty podażowe, podażowe czynniki wzrostu gospodarczego, jednoczesne szoki popytowe i podażowe, popytowe i podażowe determinanty rozwoju turystyki, czynniki popytowe i podażowe wzrostu gospodarczego, podażowe i popytowe determinanty dochodu narodowego, czynniki podażowe i popytowe, teoria wartości smitha jako problem wyznaczania relacji cen w oparciu o czynniki podażowe, szoki popytowe i podażowe wykres, teoria popytowo-podażowe, podażowe i popytowe czynniki wzrostu gospodarczego, czynniki podażowe produkcji, makroekonomiczne szoki podażowe, biuro podażowe, szoki popytowe i podażowe na rynku konkurencyjnym, podejście podażowe neoklasyczne, podażowe przyczyny inflacji, drogi przezwyciężania inflacji – podejście podażowe, popytowe i podażowe przyczyny inflacji, popytowe i podażowe determinanty dochodu narodowego, źródła podażowe, czynniki podażowe ograniczające innowacje, podstawowe czynniki podażowe w innowacji to, podejście podażowe, teorie podażowe, wzrost gospodarczy czynniki popytowe i podażowe, podstawowe czynniki podażowe w innowacji, czynniki popytowe i podażowe rozwoju turystyki, ujęcie podażowe determinantów dochodu narodowego, efekty podażowe inwestycji, podażowe i popytowe determinanty dochodu narodowego., konsensus rynkowy, konsensus rynkowy co to jest, konsensus rynkowy wiki, co to jest konsensus rynkowy, konsensus rynkowy definicja, konsensus rynkowy co to znaczy, produkcja przemysłowa, produkcja przemysłowa w polsce, przemysłowa produkcja kwasu mlekowego, rodukcja przemysłowa gus, produkcja przemysłowa definicja, gus produkcja przemysłowa, przemysłowa produkcja wódki, produkcja przemysłowa niemcy, produkcja wina przemysłowa, produkcja przemysłowa w 90 opiera się na importowanych surowcach, przemysłowa produkcja wodoru 1

 

…a w USA przyspiesza

Indeks PMI dla usług w Stanach Zjednoczonych wzrósł w październiku według wstępnych danych do 58,2 pkt z 54,9 miesiąc wcześniej, a więc znacznie silniej niż wskazywał konsensus rynkowy. Poprawie koniunktury w tym sektorze sprzyjał spadek zachorowalności na COVID-19. Wskaźnik dla przemysłu obniżył się natomiast do 59,2 pkt z 60,7 pkt we wrześniu, nieco bardziej niż oczekiwano. Sektor przemysłowy nadal się rozwija, choć trudności podażowe oraz braki pracowników hamują tempo ekspansji i napędzają rekordowy wzrost cen. Dane te wskazują, że amerykańska gospodarka przyspiesza na początku 4Q br. i wspiera oczekiwania rozpoczęcia zmniejszania skali skupu aktywów przez Fed (tapering) jeszcze w tym roku.

Produkcja przemysłowa w USA

Produkcja przemysłowa w Stanach Zjednoczonych spadła we wrześniu o 1,3% m/m po wzroście o 0,1% m/m w sierpniu. Dane okazały się sporo słabsze od oczekiwań, które wskazywały na wzrost o 0,2% m/m. Jest to najsilniejszy miesięczny spadek produkcji od wiosny ub. roku. Do obniżenia się produkcji przyczynił się, według raportu, huragan Ida. Przede wszystkim jednak za spadek produkcji odpowiadają zatory w łańcuchach dostaw surowców i półproduktów, które odbijają się zwłaszcza na przemyśle motoryzacyjnym. Po wyłączeniu tego sektora produkcja przemysłowa obniżyła się we wrześniu o 0,3% m/m. Dane te wpisują się w globalny obraz przemysłu, którego ekspansja ograniczana jest przez „wąskie gardła” w powiązaniach dostaw (w sierpniu w strefie euro produkcja spadła o 1,6% m/m). Wpływ tego czynnika okazał się silniejszy niż wcześniej oczekiwano, stąd rewizje w dół tempa wzrostu gospodarczego na 2021 r. w niektórych gospodarkach rozwiniętych.

FXMAG akcje trudności podażowe i braki pracowników hamują tempo ekspansji i napędzają rekordowy wzrost cen tempo ekspansji wszechświata, szoki podażowe, szoki popytowe i podażowe, czynniki podażowe, innowacje popytowe i podażowe, czynniki popytowe i podażowe, podażowe determinanty dochodu narodowego, popytowe i podażowe czynniki wzrostu gospodarczego, podażowe źródła innowacji, czynniki podażowe wzrostu gospodarczego, szoki podażowe i popytowe, czynniki podażowe w innowacji, ujęcie podażowe, innowacje podażowe, teorie popytowo podażowe, popytowe i podażowe czynniki sprzyjające globalizacji konsumpcji, podejście popytowe i podażowe, wstrząsy podażowe, teorie popytowo-podażowe, szoki popytowe i podażowe przykłady, podstawowe czynniki podażowe produkcji, źródła innowacji popytowe i podażowe, popytowe i podażowe podejście do gospodarki, efekty podażowe, podażowe czynniki wzrostu gospodarczego, jednoczesne szoki popytowe i podażowe, popytowe i podażowe determinanty rozwoju turystyki, czynniki popytowe i podażowe wzrostu gospodarczego, podażowe i popytowe determinanty dochodu narodowego, czynniki podażowe i popytowe, teoria wartości smitha jako problem wyznaczania relacji cen w oparciu o czynniki podażowe, szoki popytowe i podażowe wykres, teoria popytowo-podażowe, podażowe i popytowe czynniki wzrostu gospodarczego, czynniki podażowe produkcji, makroekonomiczne szoki podażowe, biuro podażowe, szoki popytowe i podażowe na rynku konkurencyjnym, podejście podażowe neoklasyczne, podażowe przyczyny inflacji, drogi przezwyciężania inflacji – podejście podażowe, popytowe i podażowe przyczyny inflacji, popytowe i podażowe determinanty dochodu narodowego, źródła podażowe, czynniki podażowe ograniczające innowacje, podstawowe czynniki podażowe w innowacji to, podejście podażowe, teorie podażowe, wzrost gospodarczy czynniki popytowe i podażowe, podstawowe czynniki podażowe w innowacji, czynniki popytowe i podażowe rozwoju turystyki, ujęcie podażowe determinantów dochodu narodowego, efekty podażowe inwestycji, podażowe i popytowe determinanty dochodu narodowego., konsensus rynkowy, konsensus rynkowy co to jest, konsensus rynkowy wiki, co to jest konsensus rynkowy, konsensus rynkowy definicja, konsensus rynkowy co to znaczy, produkcja przemysłowa, produkcja przemysłowa w polsce, przemysłowa produkcja kwasu mlekowego, rodukcja przemysłowa gus, produkcja przemysłowa definicja, gus produkcja przemysłowa, przemysłowa produkcja wódki, produkcja przemysłowa niemcy, produkcja wina przemysłowa, produkcja przemysłowa w 90 opiera się na importowanych surowcach, przemysłowa produkcja wodoru 2

 

Już piąta w tym roku podwyżka stóp procentowych na Węgrzech Narodowy Bank Węgier podwyższył główną stopę procentową o 15 pkt baz. do 1,80%, co było zgodne z oczekiwaniami. Jest to już piąta podwyżka kosztu pieniądza na Węgrzech w tym roku. Punktem wyjścia dla początku cyklu zacieśniania polityki pieniężnej był poziom 0,60%. Rada Monetarna w tym kraju zaznacza, że podwyższona inflacja może utrzymywać się dłużej niż wcześniej oczekiwano, co uzasadnia dalsze zacieśnienie polityki. Oczekiwania rynkowe wskazują, że do końca 2022 r. stopy procentowe na Węgrzech wzrosną jeszcze o ok. 100 pkt baz.


Millennium analizy i komentarze

Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk