Advertisement
  • Odbierz prezent
TRITON: Ustanowienie Zarządu IX kadencji (2021-04-15 18:25)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
TRITON
Temat
Ustanowienie Zarządu IX kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent informuje, że Rada Nadzorcza Spółki , na podstawie art. 368 § 4, 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13.2 Statutu Spółki w dniu 14 kwietnia 2021 r. powołała Zarząd Triton Development S.A. IX wspólnej kadencji w składzie:

Magdalena Szmagalska – Prezes Zarządu;
Jacek Łuczak – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy.

W związku z powyższym Emitent przekazuje podstawowe informacje o powołanych Członkach Zarządu określone na podstawie § 10 ww. rozporządzenia.

Magdalena Szmagalska

Posiada wykształcenie wyższe prawnicze oraz ekonomiczne, jest radcą prawnym oraz posiada dyplom Executive MBA. Od 2000 r pracuje dla grupy kapitałowej Emitenta:

2000 r. – 2007 r. – prokurent w Triton Development S.A.,
od 2000 r. – Prezes Zarządu Triton Investment Sp. z o.o., Triton Real Management Sp. z o.o.,
od 2008 r. – Prezes Zarządu Triton Winnica Sp. z o.o., Triton Kampinos Sp. z o.o., Triton Property Sp. z o.o. oraz prokurent w Triton Development S.A.
od 2009 r. – prokurent Triton Development Sp. z o.o.
od 2009 r. – Prezes Zarządu Triton Development S.A.
od 2010 r. – Prezes Zarządu Triton Administracja i Zarządzanie Sp. z o.o.
od 2016 r. – Prezes Zarządu Triton Country Sp. z o.o.

Magdalena Szmagalska prowadzi działalność gospodarczą niekonkurencyjną do Emitenta, jest członkiem organów spółek prawa handlowego oraz partnerem w spółce partnerskiej "Wodzicka Opalski Radcowie Prawni", żadna ze spółek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Magdalena Szmagalska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej
w grupie kapitałowej Emitenta, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie jest wpisana w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.

Jacek Łuczak

Posiada wykształcenie wyższe (Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji, kierunek: Zarządzanie i Marketing).
Jacek Łuczak ukończył Studia Podyplomowe Zarządzania Logistycznego w Szkole Głównej Handlowej, posiada ukończone kursy i szkolenia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, finansów, controllingu, księgowości – m.in. odpowiedzialność i kompetencje kadry zarządzającej, Studium Dyrektorów Finansowych, kurs dla kandydatów na głównych księgowych.

Przebieg pracy zawodowej:
od 2004 r. – Triton Development S.A. – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy,
2008r. – 2018r. – Triton Property Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu,
2001 r. – 2003 r. – 7bulls.com. S.A. – kontroler finansowy,
1999 r. – 2001 r. – AS Motors S.A./7bulls.com S.A. – kierownik Biura Organizacyjnego Spółki,
1996 r. – 1998 r. – AS Motors Sp. z o. o./AS Motors S.A. – specjalista ds. finansowych.

Jacek Łuczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej ani żadnej innej osoby prawnej. Nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony na podstawie ustawy o KRS.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)TRITON DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
TRITONHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-390Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grójecka194
(ulica)(numer)
022 393 62 20022 393 62 21
(telefon)(fax)
sekretariat@tritondevelopment.plwww.tritondevelopment.pl
(e-mail)(www)
5220000714012658003
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15Magdalena SzmagalskaPrezes Zarządu
2021-04-15Jacek ŁuczakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk