• Odbierz prezent
TRITON: Powołanie członków Rady Nadzorczej (2021-04-15 18:26)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
TRITON
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Emitent informuje, że z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej IX kadencji w trybie art. 385 § 8 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 15.04.2021 r. dokonało wyboru Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w składzie:

- Cezary Banasiński
- Marek Borzymowski
- Hubert Rozpędek
- Karol Szymański
- Jan Włoch

Ponadto Emitent informuje, że szczegółowe dane osobowe powołanych członków Rady Nadzorczej zostaną przedstawione w oddzielnym raporcie bieżącym.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)TRITON DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
TRITONHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-390Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grójecka194
(ulica)(numer)
022 393 62 20022 393 62 21
(telefon)(fax)
sekretariat@tritondevelopment.plwww.tritondevelopment.pl
(e-mail)(www)
5220000714012658003
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15Magdalena SzmagalskaPrezes Zarządu
2021-04-15Jacek ŁuczakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk