• Odbierz prezent
TRIGGO S.A.: Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A1, B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, C6 oraz C7 (2021-10-15 22:46)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-10-15
Skrócona nazwa emitenta
TRIGGO S.A.
Temat
Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A1, B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, C6 oraz C7
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”) informuje, że 15 października 2021 r. uzyskał informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) Uchwały Nr 1050/2021 z 15 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii A1, B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, C6 oraz C7 („Uchwała”). Zgodnie z treścią Uchwały Zarząd GPW postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A1, 2) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B1, 3) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii B2, 4) 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C1, 5) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C2, 6) 108.740 (sto osiem tysięcy siedemset czterdzieści) akcji serii C3, 7) 50.070 (pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt) akcji serii C4, 8) 32.260 (trzydzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji serii C5, 9) 7.300 (siedem tysięcy trzysta) akcji serii C6, 10) 45.500 (czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji serii C7. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRIGGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRIGGO S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-092Łomianki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kolejowa53
(ulica)(numer)
+48 22 391 52 96
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9542760054362994827
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-15Rafał BudweilPrezes
2021-10-15Jacek KoniorWiceprezes

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk