• Odbierz prezent
Trendowate spółki. Firmy, które z wywieszonym językiem zmieniają branżę na to co modne

Prowadząc swą działalność, każda spółka ma nadzieję, że okaże się ona sukcesem i przyniesie upragnione zyski. Tymczasem zdarza się, że mijają lata, a spółka wciąż wykazuje straty. W takich sytuacjach wiele spółek postanawia zmienić branżę swej działalności, a nawet też nazwę. Czasem wystarcza poszerzenie zakresu działalności o produkty, które są obiektem pożądania konsumentów. Niektóre branże cieszą się dużą popularnością, chociaż niekiedy jest to efektem chwilowej mody lub zwiększonego zapotrzebowania rynku na dany rodzaj produktów. Wiele spółek, których dotychczasowa działalność zakończyła się fiaskiem, próbuje się podłączyć pod nowe trendy na rynkach z większym lub mniejszym sukcesem.

Na fali wzrostu cen kryptowalut na rynkach w ostatnich latach, a także wzrostu zainteresowania leżącą u ich podłoża technologią blockchain, wiele spółek przerzuciło się na tę branżę. Wystarczyło, że spółki w swych komunikatach wspomniały, że będą miały coś wspólnego z technologią blockchain, by nastąpiły ogromne wzrosty cen akcji.

Dużą popularnością cieszy się też branża gamingowa. Po spektakularnych wzrostach kursu akcji CD Projekt, inwestorzy starają się dostrzec inne spółki z tej branży, które mogą mieć potencjał wzrostu. Wprawdzie nie każda spółka osiągnie taki sukces jak CD Projekt czy 11bit studios, jednak spółki gamingowe ogólnie cieszą się pozytywnym sentymentem na rynku.

Stosunkowo nową branżą jest branża konopi. Wprawdzie w Polsce nie jest tak rozwinięta, jak w USA czy Kanadzie, chociażby ze względu na brak legalności konopi indyjskich, to jednak wyroby z konopi siewnych też cieszą się sporym zainteresowaniem konsumentów.

Ogromnego znaczenia nabrała też w ostatnich miesiącach branża biotechnologiczna w związku z pandemią koronawirusa. Firmy rywalizują ze sobą, prześcigając się w badaniach nad koronawirusem i próbując opracować szczepionkę. Jest też duże zapotrzebowanie na testy wykrywające tego wirusa. Duże znaczenie mają również takie wyroby, jak maseczki i płyny dezynfekujące, które na początku pandemii były wręcz towarem deficytowym.

W takich właśnie branżach wiele spółek stara się znaleźć swoją niszę, licząc na sukces. W dalszej części artykułu zostaną omówione wybrane spółki, które zmieniły profil swej działalności, podłączając się pod popularne trendy.

Medcamp na fali koronawirusa

W związku z pandemią koronawirusa, na rynku nastąpił boom na spółki działające w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. Ciekawym przykładem jest spółka Medcamp notowana na rynku NewConnect. W lipcu 2016 r. spółka zmieniła kierunek rozwoju. Wcześniej działając pod nazwą T2 Investment, zajmowała się kupnem i sprzedażą nieruchomości na własny rachunek. W raporcie spółki można przeczytać, że spółka dostarczała klientom projekty deweloperskie przygotowane do realizacji w oparciu o rewitalizowane nieruchomości. Nowa strategia spółki natomiast zakłada utworzenie w Poznaniu innowacyjnego centrum badań i rozwoju, działającego w takich obszarach, jak medycyna spersonalizowana, bioinformatyka, genetyka i genomika, a wszystko to wsparte rozwiązaniami z dziedziny sztucznej inteligencji.

Sama spółka Medcamp w 2019 r. wykazała przychody w wysokości 2000 zł w porównaniu do 3,5 mln zł rok wcześniej. Spółka zakończyła rok stratą netto na poziomie 36,3 mln zł. W największym stopniu do tego wyniku przyczyniły się koszty finansowe na poziomie 36,85 mln zł.

Medcamp jednak przede wszystkim inwestuje w inne spółki, stąd dla inwestorów jest istotne, co ma w portfelu. Główną spółką portfelową Medcamp jest GenXone. Zajmuje się ona m. in. badaniami genetycznymi. Przeprowadza też testy na koronawirusa. Od 30 marca jest wpisana na listę laboratoriów wykonujących badania w kierunku COVID-19. Do końca kwietnia wykonała ponad 4500 testów, uzyskując przychody netto w wysokości 1,16 mln zł. Wzrostowi kursu akcji Medcamp sprzyjała też informacja, że spółka GenXone będzie prowadzić badania nad szczepionką na koronawirusa. GenXone planuje też w tym roku debiut na rynku NewConnect. Medcamp posiada 16% akcji tej spółki. W ramach porozumienia z Torox Eko FIZAN zamierza nabyć ich więcej. W reakcji na dobre wiadomości napływające z GenXone, cena akcji MedCamp wzrosła z 0,20 zł w lutym do 12 zł w lipcu.

Medcamp

Kurs akcji Medcamp w okresie 3 lat

Devoran – blockchain, kryptowaluty, a w końcu…

Tak jak obecnie panuje hossa na akcjach spółek związanych z koronawirusem, jakiś czas temu panował boom na spółki związane z technologią blockchain i kryptowalutami lub przynajmniej mające taką działalność w planach.

Plany nie zawsze się udają, czego przykładem może być spółka Devoran, notowana na rynku NewConnect. Głównym przedmiotem działalności spółki jest działalność związana z obrotem i wynajmem nieruchomości komercyjnych. To jest już kolejna działalność spółki po tym, jak uprzednio zajmowała się inwestowaniem w spółki z różnych branż i zarządzaniem nimi w celu uzyskania jak najwyższych stóp zwrotu. Z racji tego, że jednak strategia ta nie przekładała się na wyniki finansowe, w 2017 r. spółka zajęła się działalnością związaną z nieruchomościami.

Szczególne jednak zainteresowanie rynku spółka wzbudziła na początku 2018 r., kiedy poinformowała, że w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności będzie zajmować się też wydobywaniem kryptowalut i udzielaniem mocy sieci blockchain. Spółka zainwestowała ponad 47 tys. zł w zakup sprzętu przeznaczonego do tej działalności. Ponadto spółka informowała o rozpoczęciu współpracy w zakresie pozyskiwania reklamodawców dla platformy FutureNet. Kurs na te informacje wystrzelił do góry z okolic 0,40 zł, sięgając ponad 1 zł, a kapitalizacja wzrosła z niecałych 10 mln zł do ponad 20 mln zł. Kwestia zarabiania na technologii blockchain jednak szybko ucichła, a na akcjach spółki nastąpiła realizacja zysków. Kapitalizacja spółki uległa znacznemu skurczeniu. Na dzień 24 lipca 2020 r. kapitalizacja wyniosła już tylko około 3,06 mln zł.

Devoran

Kurs akcji Devoran w okresie 5 lat

W całym 2018 r. skonsolidowane przychody wyniosły 356 tys. zł. Rok zakończył się stratą netto w wysokości 305 tys. zł. W 2019 r. przychody wyniosły 380 tysięcy zł, a strata netto 53 tys. zł. W I kwartale 2020 r. spółka nie wykazała żadnych przychodów ze sprzedaży. W tym okresie spółka uzyskała jedynie 12,6 tys. przychodów z działalności finansowej, a cały kwartał zakończyła zyskiem netto w wysokości 3,4 tys. zł.

Synerga.Fund – od tenisa, przez blockchain do gier

Spółka Synerga.Fund ma bogatą historię. Kilkakrotnie już zmieniała przedmiot swej działalności. Spółka powstała w 2010 r., a na rynku NewConnect jest obecna od 2011 r. Działalność spółki była skupiona wokół tenisa ziemnego. Firma pod nazwą MW Tenis prowadziła szkoły tenisowe, zajmowała się wynajmem kortów, organizacją rozgrywek itp. Pod koniec 2012 r. zakończyła działalność tenisową na rzecz działalności inwestycyjnej. Spółka pod nazwą Silva Capital Group S.A. miała specjalizować się w inwestycjach o charakterze private equity i venture capital w podmioty we wczesnej fazie rozwoju działające w perspektywicznych branżach. Kolejne lata jednak nie przyniosły przełomu. W połowie 2016 r. spółka pozyskała znaczących akcjonariuszy, którzy mieli pomóc w rozwoju spółki. Spółka zmieniła nazwę na Synerga.Fund. W marcu 2018 r. spółka ogłosiła, że planuje zająć się technologią blockchain. Jednym z najważniejszych elementów nowej strategii miał być UBC (Unlimited Blockchain Corporation) – model zdecentralizowanej, autonomicznej i anonimowej struktury do prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o algorytmy DPM (Decentralized Process Management) – systemu umożliwiającego zarządzanie procesami w oparciu o technologię blockchain. Spółka miała w planach realizację projektu do końca 2018 r. Jednak ze względu na brak satysfakcjonujących wyników finansowych, spółka wycofała się z realizacji tej strategii i porzuciła prace nad technologią blockchain na rzecz gier komputerowych. W lutym 2019 r. w swym komunikacie spółka poinformowała o zmianie przedmiotu działalności na inwestowanie w spółki z branży gier komputerowych, gdyż dostrzega wysoki potencjał rozwoju tego sektora. Spółka dodała w komunikacie, że zajmie się poszukiwaniem firm z branży gier, które rozwijają produkcje z dużym potencjałem sprzedażowym, oferując im pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na dalszy rozwój i realizację kolejnych produkcji. W I połowie 2019 r. Synerga.Fund informowała o planach, a następnie trwających pracach nad połączeniem ze spółką All In! Games sp. z o.o., prowadzącą działalność wydawniczą na rynku gier komputerowych.

W 2019 r. spółka nie uzyskała przychodów ze sprzedaży, a jedynie koszty, kończąc rok stratą netto na poziomie 191,41 tys. zł.

Kurs akcji spółki od początku jej obecności na rynku NewConnect przedstawia poniższy wykres.

 Synerga.Fund

Program lojalnościowy oparty na tokenach, który nie doszedł do skutku

Spółka Merlin Group notowana na rynku NewConnect też planowała wejść w rynek kryptowalut. Spółka zasłynęła przede wszystkim ze sklepu internetowego Merlin.pl. W lipcu 2018 r. poinformowano o liście intencyjnym między Merlin Group a spółką Krypto Jam, której prezesem jest znany inwestor Rafał Zaorski. Współpraca miała dotyczyć rozpoczęcia prac nad rozwojem technologii blockchain w celu stworzenia innowacyjnego programu lojalnościowego dla klientów opartego na tokenizacji. Klient sklepu internetowego merlin.pl dokonując zakupów, miał otrzymywać tokeny, które miały trafić na jedną z giełd kryptowalut. W reakcji na tę informację kurs akcji spółki wzrósł o 65% w jeden dzień.

Program lojalnościowy mLoyalty miał ruszyć najpóźniej w I kwartale 2019 roku. Jednak po 7 miesiącach zrezygnowano z projektu. Spółka poinformowała, że po uwzględnieniu analizy technicznej rynku kryptowalut w ostatnim kwartale 2018 r. oraz początku 2019 r. okazało się, że kondycja tego rynku istotna dla tokenów mLoyalty nie jest sprzyjająca dla realizacji celów. W związku z tym w lutym 2019 r. doszło do rozwiązania umowy.

Poniższy wykres obrazuje gwałtowny wzrost kursu w 2018 r. na wiadomość o współpracy oraz spadek, który był najgłębszy w 2019 r., gdy było wiadomo, że nic nie wyjdzie z projektu.

 Merlin Group

Wykres kursu Merlin Group w latach 2017-2020

Od marketingu poprzez gry do konopi

Ciekawą spółką jest Cannabis Poland. Historia spółki sięga 2012 r. Na rynku NewConnect jest obecna od kwietnia 2013 r. Na początku spółka działała pod nazwą Blue Ocean Media, a jej działalność skupiała się na świadczeniu usług marketingowych, zwłaszcza dla podmiotów działających w branży nieruchomości. Następnie przerzuciła się na działalność inwestycyjną w spółki produkujące gry komputerowe, gdyż w tamtym czasie branża ta już cieszyła się ogromną popularnością i dawała nieźle zarobić inwestorom. Wówczas spółka działała pod nową nazwą Pixel Venture Capital. W 2017 r. przejęła spółkę z branży gier Telehorse Sp. z o.o. i zmieniła swą nazwę na Telehorse. Z działalności w branży gier nie uzyskiwała jednak dużych przychodów. W 2017 r. przychody spółki wyniosły 26 tysięcy zł, a w 2018 r. 9 tysięcy zł.

W związku z tym spółka ponownie zmieniła profil działalności. W ostatnich latach dużym zainteresowaniem zaczęła cieszyć się branża konopi, szczególnie w 2018 r., kiedy zostały one zalegalizowane do celów rekreacyjnych w Kanadzie. Jednocześnie towarzyszył temu wzrost zainteresowania również konopiami siewnymi, które nie mają działania psychoaktywnego. Są im natomiast przypisywane właściwości zdrowotne ze względu na zawartość CBD. Oprócz suszu i olejków, jednocześnie sporym zainteresowaniem na rynku zaczęły cieszyć się takie wyroby z konopi, jak kosmetyki czy żywność, a także akcesoria związane z konsumpcją konopi. Spółce udało się podpiąć pod falę tego trendu. W maju 2019 r. zmieniła nazwę na Cannabis Poland. Rozpoczęła działalność w branży konopnej, która obecnie rozwija się w wielu krajach, a szczególnie USA i Kanadzie. W celu wsparcia nowej działalności spółka pozyskała ok. 3 mln zł w ramach emisji akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka obecnie prowadzi sklep internetowy, w którym oferuje wyroby z konopi i waporyzatory.

Kiedy zaczęła się pandemia koronawirusa i związany z tym wzrost popytu na maseczki, spółka zajęła się także tymi produktami. Pod koniec kwietnia 2020 r. zawarła dwie umowy ramowe. Jedna z nich obejmuje współpracę z Orbis Cannanis Sp. z o.o. w zakresie sprzedaży ekologicznych masek ochronnych wielokrotnego użytku z materiału z konopi włóknistych. Druga umowa natomiast dotyczy współpracy z Medical Marketplace sp. z o.o. w zakresie sprzedaży masek i innych akcesoriów ochronnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W czerwcu 2020 r. spółka zawarła umowę z firmą LaSanta Botanicals działającą w Kanadzie i Kolumbii, która prowadzi własne uprawy konopi i posiada swoje laboratorium. Umowa ta dotyczy dystrybucji w Polsce i Europie olejków zawierających CBD, THC i inne kannabinoidy.  

Po zmianie profilu działalności, wyniki finansowe spółki zaczęły się poprawiać, chociaż na zyski zapewne przyjdzie jeszcze poczekać. W 2019 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 85,58 tys. zł, co jest znacznie lepszym wynikiem niż w latach 2017-2018. Spółka zakończyła rok 2019 stratą netto w wysokości 447,67 tys. zł. Spółka poinformowała w raporcie, że strata w głównej mierze jest wynikiem aktualizacji aktywów finansowych.

Od momentu zmiany działalności na branżę konopi nastąpił znaczny wzrost kursu akcji spółki.

Cannabis Poland

Manicure, pedicure i koronawirus

Pod trend związany z maseczkami podpięła się niewątpliwie spółka 4Mass, notowana na rynku NewConnect od 2019 r. Spółka zajmuje się produkcją i dystrybucją kosmetyków na rynku detalicznym i hurtowym. W szczególności specjalnością spółki są wyroby i akcesoria do manicure i pedicure. W swym komunikacie z 4 kwietnia spółka poinformowała, że w odpowiedzi na rosnący popyt poszerzyła swoją ofertę produktową o płyny do dezynfekcji oraz maseczki ochronne. W celu realizacji zwiększonej ilości zamówień spółka zwiększyła swój park maszynowy o linie do rozlewania płynów dezynfekujących. Rozpoczęła w tym czasie również rozmowy z producentem maszyn do produkcji maseczek. Na początku czerwca spółka poinformowała o uruchomieniu linii do produkcji maseczek ochronnych.

Na początku lipca opublikowała komunikat, że do swego asortymentu dołącza maseczki medyczne. Wiadomość ta ucieszyła inwestorów i kurs akcji spółki wystrzelił w górę.

4Mass

W 2019 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 12,48 mln zł, a strata netto 942,38 tys. zł. I kwartał 2020 r. był udany dla spółki. Przychody wzrosły do poziomu 5,5 mln zł wobec 2,87 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka zakończyła kwartał zyskiem netto w wysokości 329,7 tys. zł w porównaniu do 304,78 tys. zł przed rokiem. Większej poprawy wyników jednak spodziewa się w drugim kwartale.

Podsumowanie

Na giełdzie jest wiele spółek, które długo poszukują swego pomysłu na udany biznes. Gdy przez dłuższy czas nie przynoszą dochodów, ceny ich akcji i wolumeny obrotu spadają, a spółka z czasem staje się „groszówką”. Dla wielu takich spółek jedyną szansą jest zmiana profilu działalności na bardziej dochodową. Często wiążą duże nadzieje z branżami, które są najbardziej na topie. Spółki starają się przyciągnąć nowych inwestorów chwytliwymi komunikatami, dotyczącymi nowej działalności. Tutaj jednak lepiej uważać. Czasem spółki sprzedają jedynie marzenia, a gwałtowny wzrost notowań spółki bywa okazją do pozbycia się akcji przez dotychczasowych posiadaczy, którzy do tej pory ponosili straty. Nowi inwestorzy po kilkudniowej euforii mogą pozostać z mało wartościowymi akcjami.

Zdarza się też, że spółka ma najszczersze chęci podjęcia się nowej działalności, ale nie zawsze się to udaje. Nowe spółki w danej branży często muszą konkurować z podmiotami, które weszły na dany rynek jako jedne z pierwszych i odniosły na nim sukces. Często dana branża przez krótki tylko czas cieszy się dużym popytem, który może szybko się wyczerpać. Przykładowo pandemia koronawirusa nie będzie trwać wiecznie, a zakup maseczek czy płynów dezynfekujących po niskich cenach nie jest już problemem. Czasem zmienia się koniunktura na rynku i zbyt późne wejście spółki w taki rynek okazuje się niewypałem, tak jak to było w przypadku rynku kryptowalut.

Jeśli jednak spółka trafnie wybierze swą nową niszę, zmiana branży może okazać się strzałem w dziesiątkę. Najczęściej jednak na zyski trzeba dłużej poczekać. Niektóre spółki kilkakrotnie zmieniają profil swej działalności, zanim odnajdą swoje miejsce na rynku.

 

Źródła:

http://medcampsa.pl/

http://devoran.pl/

https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/spolka-z-newconnect-porzuca-blockchain-i-wchodzi-w-biznes-gier-wideo,akcje,235015

https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/nici-z-glosnego-projektu-tokenizacji-e-commerce-merlin-group-i-krypto-jam-zakonczyly-wspolprace,akcje,234710

https://synergafund.com.pl/relinw/

https://strefainwestorow.pl/artykuly/debiut-ipo/20190718/cannabis-polska

https://www.cannabispolandsa.com/

https://4mass.pl/

Komunikaty ze spółek

 


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk