• Odbierz prezent
Transformacji bez chemii nie będzie. Jak wyglądają inwestycje w sektorze?

Przemysł chemiczny zmienia się pod wpływem zachowań konsumenckich, polityki i regulacji. Te ostatnie tworzone są z myślą o ekologii, by umożliwić m.in. realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Jednak zielona transformacja gospodarcza, do której dąży cała Europa, nie będzie możliwa bez inwestycji i innowacji w Polskiej Chemii.

Na początku pandemii COVID-19, w okresie od marca do końca maja 2020 roku, w wielu branżach,
w tym również chemicznej, nastąpił spadek wartości produkcji sprzedanej. Sytuacja związana
z epidemią była niepewna, a zamykanie granic generowało trudności w ramach globalnych łańcuchów dostaw. Jednak większość sektorów odrobiła już powstałe w poprzednim roku straty. Polska Chemia, jako branża, która dostarcza szereg produktów do innych gałęzi przemysłu, kontynuuje rozpoczęte inwestycje i prężnie się rozwija. Nakłady inwestycyjne wzrosły w czterech sektorach przemysłu o 10% w 2020 r. względem roku 2019. Pandemia pokazała też, że optymalizacja kosztów i przenoszenie produkcji za granicę nie zawsze idzie w parze z realizacją realnych potrzeb kraju. Przekonaliśmy się o tym, gdy zabrakło, np. surowców do produkcji płynów do dezynfekcji czy maseczek, składników leków i podzespołów.

Polska Chemia – różnorodna i złożona

Przemysł chemiczny stanowi istotny filar polskiej gospodarki - 20% w całej polskiej produkcji sprzedanej przemysłu to właśnie Polska Chemia. Sektor dostarcza mnogość rozwiązań dla farmacji, produkcji komponentów, środków ochrony roślin, paliw czy tworzyw sztucznych. Oferuje wachlarz produktów wysokotonażowych (np. barwniki, pigmenty), niskotonażowych (stosowane w niewielkich ilościach artykuły wysokomarżowe, np. kosmetyki i chemia domowa), a także nawozy mineralne, których jesteśmy drugim producentem w Europie.

Należy pamiętać, że chemia jest przemysłem energochłonnym i wytwórczym. To branża, która stawia bloki gazowe i elektrociepłownie (zapewniając m.in. ogrzewanie miast, w których są zlokalizowane zakłady), stoi za produkcją i przetwórstwem paliw. Tak szeroki przekrój działalności przemysłu chemicznego pokazuje skalę, reprezentatywność i siłę sektora.

Innowacyjność Polskiej Chemii kluczem do wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu

Według Komisji Europejskiej, przemysł chemiczny jest kluczową gałęzią przemysłu, realizującą założenia Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ), przyjmującego za swój nadrzędny cel osiągnięcie neutralności klimatycznej w Europie do 2050 roku. Chemia ma wesprzeć to zadanie poprzez produkcję tworzyw sztucznych, które są stosowane do budowy m.in. paneli słonecznych, turbin wiatrowych, akumulatorów, izolacji budynków. Oczekiwanym kierunkiem jest też rozwój technologii wodorowych czy recyklingu. Niemal rok po ogłoszeniu przez Komisję Europejską spójnej z EZŁ strategii wodorowej, nadal trwają prace nad dopuszczeniem stosowania także innych form wodoru, powstających w niskoemisyjnych procesach. Tzw. niskoemisyjny wodór miałby być jednak, według założeń strategii unijnej, rozwiązaniem jedynie przejściowym, a docelowo – po 2050 roku – wykorzystywany ma być wyłącznie zielony wodór z zeroemisyjnych źródeł. Realizacja tych założeń wymaga jednak ogromnych nakładów na optymalizację produkcji i technologię. W wytycznych Komisji tzw. zielony wodór (stanowiący obecnie 4% całości europejskiej produkcji wodoru) ma stać się jedną z wiodących technologii zielonej transformacji w Europie, a na projekty wodorowe do 2050 roku Unia chce przeznaczyć ponad 400 mld euro, pochodzących z różnego rodzaju źródeł finansowania.

Polska Chemia napędem zmian

Polska Chemia, jako nowoczesny sektor, nie pozostaje w tyle i podejmuje szereg działań, by odegrać znaczącą rolę w realizacji unijnych celów prośrodowiskowych w Polsce. Ministerstwo Klimatu
i Środowiska kończy prace nad Polską Strategią Wodorową, a Krajowy Plan Odbudowy zakłada wdrożenie technologii wodorowych i wydanie 800 mln euro na rozwój. Zaangażowanie branży jest widoczne na wielu różnych płaszczyznach. Kluczowym obszarem inwestowania przez podmioty branży chemicznej są działania związane z ochroną powietrza i klimatu, na które kierowanych jest aż 85% środków wszystkich ekologicznych inwestycji.

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji publicznej krajowej i zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych. Polska Izba Przemysłu Chemicznego powstała w 1988 r.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk