• Odbierz prezent
TRANS POLONIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.04.2021 r. wraz z projektami uchwał (2021-03-31 18:24)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia:2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.04.2021 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Trans Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Tczewie („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na dzień 26 kwietnia 2021 r., na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki, adres: ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew, z następującym szczegółowym porządkiem obrad::

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie refinansowania przez spółkę zależną TP sp. z o.o. objęcia akcji Spółki Trans Polonia S.A.;
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.
Załączniki
PlikOpis
310321_01_NWZ_TPSA_zwołanie.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ
310321_NWZ_TPSA_projekty uchwał.pdfProjekty uchwał NWZ
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRANS POLONIA S.A.usługi inne
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-110Tczew
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rokicka16
(ulica)(numer)
+48-58-533-90-15+48-58-533-90-10
(telefon)(fax)
kl@transpolonia.plwww.transpolonia.pl
(e-mail)(www)
5932432396193108360
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Krzysztof LuksWiceprezes Zarządu
2021-03-31Adriana BosiackaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk