• Odbierz prezent
TRANS POLONIA S.A.: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 12 LIPCA 2021 ROKU WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ (2021-06-16 14:11)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2021
Data sporządzenia:2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 12 LIPCA 2021 ROKU WRAZ Z PROJEKTAMI UCHWAŁ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Trans Polonia spółka akcyjna z siedzibą w Tczewie ("Emitent") działając na podstawie art. 399 §1 i art. 4021 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na dzień 12 lipca 2021 roku, na godzinę 1100, w siedzibie Spółki, adres: ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew, z następującym szczegółowym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Trans Polonia S.A. w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej;
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta o treści zgodnej z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.
Załączniki
PlikOpis
2021_07_NWZ_TPSA_zwołanie.pdf
2021-07_NWZ_TPSA_projekty uchwał.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRANS POLONIA S.A.Usługi inne
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-110Tczew
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rokicka16
(ulica)(numer)
+48-58-533-90-15+48-58-533-90-10
(telefon)(fax)
rafal@transpolonia.plwww.transpolonia.pl
(e-mail)(www)
5932432396193108360
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-16Adriana Bosiacka
Członek Zarządu
2021-06-16Krzysztof LuksWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk