• Odbierz prezent
Trakcja spółka

Trakcja przedstawiła wyniki finansowe za 2018 r. Był to trudny rok dla całej branży budowlanej. Jakie są perspektywy i plany spółki?

 

W godzinach nocnych z 30 kwietnia na 1 maja spółka Trakcja opublikowała raport roczny za 2018 r. W ujęciu skonsolidowanym przychody ze sprzedaży wyniosły 1,56 mld zł wobec 1,37 mld zł w 2017 r. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 117,09 mln zł wobec 38,12 mln zł zysku rok wcześniej. Strata netto wyniosła 110,17 mln zł wobec 32,04 mln zł zysku w 2017 r.

W ujęciu jednostkowym przychody ze sprzedaży wyniosły 1 mld zł wobec 858,28 mln zł rok wcześniej. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 101,57 mln zł wobec zysku 18,97 mln zł w poprzednim roku. Strata netto wyniosła 86,69 mln zł wobec 32,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Warto wspomnieć, że w lutym Trakcja przedstawiła szacunkowe wyniki za 2018 r. w ujęciu jednostkowym. 

Czytaj także: Trakcja z ogromną stratą – cena akcji ostro w dół

W godzinach wieczornych 18 lutego spółka Trakcja opublikowała wstępne wyniki za 2018 r. Nie spodziewano się, że będą one aż tak słabe. Informacje zawarte w komunikatach spółki wywołały niepokój wśród inwestorów i ogromny spadek ceny akcji.   Trakcja jest jedną z największych spółek zajmujących si.. Czytaj
Trakcja z ogromną stratą – cena akcji ostro w dół

24 kwietnia Trakcja poinformowała o decyzji o odpisach aktualizujących, które wpłyną na obniżenie wyniku finansowego za 2018 r. i wartości aktywów trwałych w bilansie. Wartość odpisów to 10,75 mln zł w ujęciu jednostkowym oraz 24,24 mln zł w ujęciu skonsolidowanym.

W liście zarządu do akcjonariuszy zwrócono uwagę na to, że był to trudny rok dla całej branży budowlanej. Rekordowym nakładom na modernizację infrastruktury kolejowej towarzyszył dynamiczny wzrost cen materiałów i podwykonawstwa, niespotykany w ostatnich latach. Dodano, że w tych warunkach rynkowych realizacja umów zawartych w latach 2015-2017, przy braku jednoczesnej i adekwatnej waloryzacji tych kontraktów, wpłynęła na drastyczne obniżenie rentowności w budownictwie, a szczególnie w części związanej z inwestycjami publicznymi. Spółka jest obecnie w trakcie negocjacji z bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi w celu zapewnienia dodatkowego finansowania.

Portfel zamówień Trakcji PRKiI na koniec 2018 r. wzrósł o prawie 45% w stosunku do poprzedniego roku i wyniósł 2,2 zł netto. Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja na koniec 2018 r. wyniósł blisko 2,56 mld zł.

Wobec sytuacji na rynku spółka podjęła działania stabilizujące. Mają one na celu dywersyfikację branżową i geograficzną oraz uniezależnienie się od podwykonawców. Trakcja wzmacnia swój udział na rynku budownictwa kubaturowego, drogownictwie oraz modernizacji i przebudowie infrastruktury tramwajowej. Zarząd spółki dostrzega również potencjał energetyki – Trakcja realizuje zadania projektowe i wykonawcze z zakresu budowy sieci przesyłowych. Wspomniano także o nowej ofercie w branży kolejowej – usługi serwisowe specjalistycznych maszyn torowych w nowym obiekcie w Bieńkowicach pod Wrocławiem. Spółka bierze także pod uwagę inne dziedziny budownictwa, takie jak hydrotechnika i infrastruktura lotniskowa. Pragnie też rozwijać swą pozycję na rynkach zagranicznych.

W pierwszej godzinie handlu na czwartkowej sesji na GPW, kurs akcji spółki utrzymywał się w okolicach 2,7% na minusie.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk