• Odbierz prezent
Trakcja z wynikami za 1 kwartał. Przychody spółki wzrosły o 11%

30 maja spółka Trakcja przedstawiła wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Uległy one znacznej poprawie w porównaniu z wynikami osiągniętymi w 1 kwartale 2018 r. Spółka poinformowała o zawarciu nowych kontraktów budowlanych.

 

30 maja w późnych godzinach wieczornych Trakcja PRKiI opublikowała wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. W ujęciu skonsolidowanym przychody ze sprzedaży wyniosły 228,5 mln zł wobec 205,1 mln zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Stanowi to wzrost o 11,4%. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 20,7 mln zł wobec 23,8 mln zł rok wcześniej. W 1 kwartale 2019 r. strata netto wyniosła 16,1 mln zł wobec straty netto wynoszącej 22,5 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku. Wynik ten uległ więc poprawie o 6,4 mln zł.

W raporcie poinformowano, że koszt własny sprzedaży wzrósł o 18,2 mln zł i wyniósł 231,3 mln zł. Wynik brutto ze sprzedaży zwiększył się o 5,2 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Marża wyniku brutto ze sprzedaży wyniosła -1,2% w porównaniu z -3,9% rok wcześniej.

Spółka poinformowała, że czynnikiem mającym najistotniejszy wpływ na poziom przychodów oraz wyniki w 1 kwartale, to charakterystyczna dla podmiotów z branży  budowlanej sezonowość sprzedaży. Cechuje się ona znacznie niższym poziomem uzyskiwanych przychodów w 1 kwartale i znacznie większymi przychodami ze sprzedaży w drugiej połowie roku. Sprzedaż usług budowlano-montażowych, remontowych, drogowych i kolejowych charakteryzuje się sezonowością związaną przede wszystkim z warunkami pogodowymi. Najwyższe przychody są zwykle osiągane w trzecim i czwartym kwartale, a najniższe w pierwszym.

Spółka poinformowała, że portfel zamówień Grupy Trakcja na koniec kwartału wyniósł 2,7 mld zł. W 1 kwartale spółki z Grupy podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 230 mln zł. Aktualny portfel zamówień zapewnia Trakcji pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych.

Trakcja jest jedną z największych spółek zajmujących się budownictwem infrastrukturalnym w Polsce. Od 2008 r. jest notowana na GPW.

Czytaj także: Trakcja z wynikami za 2018 r. To był trudny rok dla spółki

Trakcja przedstawiła wyniki finansowe za 2018 r. Był to trudny rok dla całej branży budowlanej. Jakie są perspektywy i plany spółki?   W godzinach nocnych z 30 kwietnia na 1 maja spółka Trakcja opublikowała raport roczny za 2018 r. W ujęciu skonsolidowanym przychody ze sprzedaży wyniosły 1,56 mld .. Czytaj
Trakcja z wynikami za 2018 r. To był trudny rok dla spółki


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk