• Odbierz prezent
Trakcja z wynikami finansowymi za I kwartał 2020 r.

26 maja Trakcja opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Były one niższe niż przed rokiem.

 

26 maja po sesji na GPW Trakcja PRKiI opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 217,4 mln zł wobec 228,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 4,9% rok do roku. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 25,3 mln zł wobec 20,7 mln zł przed rokiem. Trakcja zakończyła I kwartał stratą netto w wysokości 29,2 mln zł wobec straty wynoszącej 16,1 mln zł rok wcześniej. Strata netto jednostki dominującej wyniosła 29 mln zł wobec straty 15,5 mln zł przed rokiem.

W raporcie poinformowano, że istotnym czynnikiem mającym wpływ na wyniki I kwartału jest charakterystyczna dla branży budowlanej sezonowość sprzedaży, która cechuje się znacznie niższym poziomem uzyskiwanych przychodów w I kwartale roku i generowaniem znacznej części przychodów ze sprzedaży w drugiej połowie roku. Dodano, że spadek przychodów i wyniku brutto ze sprzedaży wynikał ze zmniejszonej realizacji kontraktów budowlanych w jednostce dominującej, co było spowodowane jej trudnościami z regulowaniem płatności wobec podwykonawców i dostawców materiałów oraz w niewielkim stopniu, z ogólną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa.

W raporcie poinformowano, że w I kwartale spółki z grupy podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości ponad 122 mln zł (z wyłączeniem wartości robót przypadających na konsorcjantów). Dodano, że aktualny portfel zamówień Grupy Trakcja zapewnia pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w kolejnym roku obrotowym, a udział w nowych przetargach w 2020 roku pozwoli grupie w jeszcze większym stopniu zabezpieczyć swój portfel kontraktów na kolejne okresy.

Przed publikacją wyników, w trakcie wtorkowej sesji na GPW kurs akcji spółki Trakcja wzrósł o 14,43%.

Notowania: Trakcja SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:TRK/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk