• Odbierz prezent
Trakcja z wynikami finansowymi za 2019 r. Był to trudny rok dla spółki

22 kwietnia znana spółka z branży inwestycji infrastrukturalnych – Trakcja opublikowała wyniki finansowe za 2019 r. Był to trudny okres, w czasie którego spółka zapoczątkowała restrukturyzację finansową.

 

22 kwietnia przed sesją na GPW Trakcja przedstawiła wyniki finansowe za 2019 r. Przychody wyniosły 1,44 mld zł wobec 1,56 mld zł w poprzednim roku. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 288,4 mln zł wobec straty wynoszącej 117,1 mln zł rok wcześniej. Grupa Trakcja zakończyła 2019 rok stratą netto w wysokości 285 mln zł wobec straty 110,2 mln zł w poprzednim roku. Strata netto jednostki dominującej wyniosła 285,4 mln zł wobec straty na poziomie 111 mln zł rok wcześniej.

W liście do akcjonariuszy poinformowano, że ubiegły rok był jednym z najtrudniejszych okresów w 70-letniej historii działalności spółki. Od kilku lat rynek inwestycji infrastrukturalnych zmagał się z licznymi trudnościami, takimi jak niestabilna podaż kontraktów, ponadprzeciętny wzrost cen materiałów i podwykonawców, niedobory pracowników, a przede wszystkim brak systemu waloryzacji kontraktów. Największym osiągnięciem minionego roku jest zapoczątkowana restrukturyzacja finansowa i zdobycie nowego stabilnego akcjonariusza. W liście dodano, że wsparcia spółce udzieliły największe instytucje finansowe w kraju – w tym Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Agencja Rozwoju Przemysłu – jak i dotychczasowe banki, ubezpieczyciele oraz akcjonariusze. Spółka pozyskała ponad 400 mln zł nowych instrumentów finansowych, a łączna wartość programu refinansowania to 1,2 mld zł. Dzięki pomyślnej restrukturyzacji spółka mogła podpisać kontrakty o wartości ponad 750 mln zł.

W pierwszej połowie środowej sesji na GPW kurs akcji spółki zyskuje 3,02%.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk