• Odbierz prezent
Trakcja z większą stratą w III kwartale 2019 r.

28 listopada Trakcja przedstawiła wyniki finansowe za III kwartał 2019 r. Były one znacznie słabsze niż przed rokiem. Okazały się zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółki.

 

28 listopada w godzinach wieczornych spółka Trakcja PRKiI opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2019 r.

W trzecim kwartale przychody wyniosły 427 mln zł wobec 518,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 17,6% rok do roku. W tym okresie Trakcja miała stratę z działalności operacyjnej w wysokości 45,5 mln zł wobec 11 mln zł zysku przed rokiem. W trzecim kwartale strata netto wyniosła 45,1 mln zł wobec straty wynoszącej 7,1 mln zł rok wcześniej.

W okresie pierwszych trzech kwartałów przychody ze sprzedaży wyniosły 1,08 mld zł wobec 1,1 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. W tym czasie strata z działalności operacyjnej osiągnęła poziom 83,7 mln zł wobec straty wynoszącej 7,2 mln zł rok wcześniej. W okresie trzech kwartałów strata netto Trakcji wyniosła 80,9 mln zł wobec 13,5 mln zł straty netto przed rokiem.

Wielkość portfela zamówień grupy Trakcja wynosiła na koniec września 2019 roku 2,78 mld zł.

Czynniki mające wpływ na wyniki spółki obejmują rozliczanie niskomarżowych kontraktów pozyskanych w ubiegłych latach, przedłużający się proces refinansowania działalności operacyjnej spółki, który pogłębił spadek rentowności na kontraktach budowlanych, aktualizacja budżetów kontraktów, koszty związane z procesem restrukturyzacji finansowej.

Przedstawione wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółki. Nie stanowią zaskoczenia dla rynku i w pierwszych godzinach piątkowej sesji na GPW kurs akcji spółki Trakcja zyskuje 0,66%.

Czytaj także: Trakcja przedstawia wyniki finansowe za 1 półrocze 2019 r. Strata spółki wzrosła

10 września spółka Trakcja PRKiI opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Spółka zanotowała stratę wyższą niż rok wcześniej. W raporcie wspomniano o czynnikach, które miały istotny wpływ na osiągnięte wyniki.   10 września w godzinach wieczornych spółka Trakcja PRKiI przedstawiła wyniki.. Czytaj
Trakcja przedstawia wyniki finansowe za 1 półrocze 2019 r. Strata spółki wzrosła

 

Notowania: Trakcja SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:TRK/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk