• Odbierz prezent
TRAKCJA S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Trakcja S.A. (2021-07-26 18:33)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr29/2021
Data sporządzenia: 2021-07-26
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Trakcja S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 26 lipca 2021 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie akcjonariusza COMSA S.A.U. z siedzibą w Barcelonie („Akcjonariusz”), złożone na podstawie art. 13.4 Statutu Spółki, zgodnie z którym z dniem 27 lipca 2021 r.:
- Akcjonariusz odwołał Pana Fernando Perea Samarra z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, oraz
- Akcjonariusz powołał Pana Julio Alvarez Lopez w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Nowo powołany członek Rady Nadzorczej Pan Julio Alvarez Lopez od 2001 roku posiada tytuł Bachelor in Business Administration (Finanse) uzyskany na Wydziale Ekonomii University of Barcelona. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Corporate and Structured Finance. W 2008 roku uzyskał certyfikat CIIA (Certified International Investment Analyst) wydany przez ACIIA (Szwajcaria). Posiada również certyfikat CEFA (Certified European Financial Analyst) wydany przez European Federation of Financial Analyst Societies (EFFAS).
Pan Julio Alvarez Lopez karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku w BANCO SABADELL jako doradca finansowy przy transakcjach leasingowych dla dużych korporacji. W 2001 roku dołączył do ARTHUR ANDERSEN, gdzie pracował trzy lata jako audytor finansowy badając finanse i księgowość największych firm z hiszpańskiego sektora telekomunikacyjnego, użyteczności publicznej i inżynieryjnego oraz przeprowadzając szereg procesów Due Diligence. W 2004 roku rozpoczął pracę w spółce notowanej na giełdzie AGUAS DE BARCELONA (AGBAR GROUP) – przedsiębiorstwie wodociągowym, gdzie zarządzał międzynarodowym działem controllingu, odpowiadając za sprawozdawczość i kontroling finansowy wszystkich spółek zależnych LATAM i US, a także prowadząc i współpracując przy kilku procesach fuzji i przejęć oraz transakcjach giełdowych w ramach Grupy. W 2006 roku dołączył do COMSA CORPORACION, gdzie zajmował różne odpowiedzialne stanowiska w działach korporacyjnych Finansów i Strategii. W tym okresie, jak i obecnie, zarządza kilkoma transakcjami finansowania strukturalnego, międzynarodowymi procesami fuzji i przejęć (buy and sell-side), definiuje i wdraża różne plany strategiczne w ramach Grupy i jej spółek zależnych.
Ponadto jest członkiem Rady Nadzorczej w spółkach Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. oraz PRK 7 Nieruchomości Sp. z o.o. (spółki zależne od Emitenta).

Pan Julio Alvarez Lopez złożył oświadczenie, iż:
- nie wykonuje innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna wobec Emitenta,
- nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej,
- nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie100, IIp.
(ulica)(numer)
22 350 94 31
(telefon)(fax)
sekretariat@grupatrakcja.comwww.grupatrakcja.com
(e-mail)(www)
525-000-24-39010952900
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-26Paweł NogalskiWiceprezes Zarządu
2021-07-26Adam StolarzCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk