• Odbierz prezent
TRAKCJA S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR (2021-07-26 18:32)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2021
Data sporządzenia:2021-07-26
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenia MAR”) złożone przez Comsa S.A.U. z siedzibą w Barcelonie jako osobę blisko związaną z Fernando Perea Samarra, Miquel Llevat Vallespinosa oraz Jorge Miarnau Montserrat - członkami Rady Nadzorczej Spółki dotyczące zastawów na akcjach będących w posiadaniu Comsa S.A.U. Treść otrzymanego przez Spółkę zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
Załączniki
PlikOpis
RB_28_2021 Notyfikacja-19-MAR-Comsa.pdfNotyfikacja
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie100, IIp.
(ulica)(numer)
22 350 94 31
(telefon)(fax)
sekretariat@grupatrakcja.comwww.grupatrakcja.com
(e-mail)(www)
525-000-24-39010952900
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-26Paweł NogalskiWiceprezes Zarządu
2021-07-26Adam StolarzCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk