• Odbierz prezent
TRAKCJA S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uchwałami podjętymi do momentu zarządzenia przerwy (2021-11-29 15:32)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr48/2021
Data sporządzenia:2021-11-29
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA S.A.
Temat
Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uchwałami podjętymi do momentu zarządzenia przerwy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, iż na postawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) zwołane na 29 listopada 2021 r. ogłosiło przerwę w obradach do dnia 21 grudnia 2021 roku, do godz. 10:00, które kontynuowane będą w Hotelu Mercure (ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa) w Sali Sonata. Ogłoszenie przerwy nastąpiło w związku z żądaniem ogłoszenia przerwy w obradach NWZ zgłoszonym przez akcjonariusza Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Treść uchwał podjętych przez NWZ wraz z wynikami głosowania do momentu ogłoszenia przerwy w obradach NWZ stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.


Podstawa prawna przekazania raportu:
§ 19 ust. 1 pkt 5, 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
RB_48_2021 załącznik nr 1 - powzięte uchwały.docxPowzięte uchwały
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie100, IIp.
(ulica)(numer)
22 350 94 31
(telefon)(fax)
sekretariat@grupatrakcja.comwww.grupatrakcja.com
(e-mail)(www)
525-000-24-39010952900
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-29Marcin LewandowskiPrezes Zarządu
2021-11-29Paweł NogalskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk