• Odbierz prezent
TRAKCJA S.A.: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – Znaczący akcjonariusze (2022-06-23 16:37)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr40/2022
Data sporządzenia:2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA S.A.
Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – Znaczący akcjonariusze
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Trakcja S.A. w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączniku nr 1 do niniejszego raportu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2022 roku w Warszawie.


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).
Załączniki
PlikOpis
RB_40_2022 załącznik - znaczący akcjonariusze.pdfZnaczący akcjonariusze
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie100, IIp.
(ulica)(numer)
22 350 94 31
(telefon)(fax)
sekretariat@grupatrakcja.comwww.grupatrakcja.com
(e-mail)(www)
525-000-24-39010952900
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-23Jakub LechowiczPrezes Zarządu
2022-06-23Paweł NogalskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk