• Odbierz prezent
TRAKCJA S.A.: Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez spółkę zależną Kauno Tiltai Sverige AB (2021-02-17 16:39)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA S.A.
Temat
Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez spółkę zależną Kauno Tiltai Sverige AB
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu w dniu 16 lutego 2021 roku umowy pomiędzy spółką zależną od Emitenta – Kauno Tiltai Sverige AB (z siedzibą w Szwecji) a Zarządem miasta Skellefteå („Zamawiający”) na wykonanie robót budowlanych: „Nowy drewniany most na rzece Skellefteälven” („Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest budowa nowego mostu dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego. Umowa obejmuje całość prac, w tym dostawę i montaż zgodnie z dokumentacją przetargową.

Łączna wartość netto Umowy wynosi 202 847 706 SEK (90 733 778,89 PLN - według kursu na dzień podpisania umowy). Prace będące przedmiotem Umowy mają zostać zrealizowane do 31.08.2023 roku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, gdyż wartość Umowy stanowi istotny udział w portfelu zamówień realizowanych przez spółkę zależną Kauno Tiltai Sverige AB.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie100, IIp.
(ulica)(numer)
22 350 94 31
(telefon)(fax)
sekretariat@grupatrakcja.comwww.grupatrakcja.com
(e-mail)(www)
525-000-24-39010952900
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-17Marcin LewandowskiPrezes Zarządu
2021-02-17Paweł NogalskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk