• Odbierz prezent
Trakcja publikuje wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. Niższe przychody, wyższa strata

16 września Trakcja opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. Przychody uległy obniżeniu i wzrosła strata netto spółki.

 

16 września po sesji na GPW Trakcja opublikowała raport finansowy za I półrocze 2020 r. Przychody wyniosły 558,42 mln zł wobec 655,42 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 14,8% rok do roku. Strata z działalności operacyjnej wyniosła blisko 29,97 mln zł wobec straty wynoszącej 38,27 mln zł rok wcześniej. Trakcja zakończyła I półrocze stratą netto w wysokości 38,25 mln zł wobec straty na poziomie 35,82 mln zł przed rokiem. Strata netto jednostki dominującej wyniosła 37,99 mln zł wobec straty wynoszącej 35,75 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Spółka poinformowała, że wielkość portfela zamówień budowlanych grupy Trakcja na koniec czerwca 2020 r. wyniosła 3,2 mld zł (z wyłączeniem części przychodów przypadających na konsorcjantów).

W I półroczu 2020 r. Grupa Trakcja uzyskała subwencje finansowe w wysokości 3,4 mln zł udzielone przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach tarczy finansowej.

Warto wspomnieć, że w lipcu 2020 roku spółka zmieniła nazwę z „Trakcja PRKiI Spółka Akcyjna” na „Trakcja Spółka Akcyjna”. Spółka informowała, że jest to „powrót do tradycyjnej, a jednak bardziej nowoczesnej nazwy firmy, która jest w tej formie znakomicie rozpoznawalna w branży”. Zmiana ta ma również zapobiegać błędom w nazwie, popełnianym w dokumentach przez zewnętrznych kontrahentów spółki.

Notowania: Trakcja SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:TRK/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk