• Odbierz prezent
Trakcja przedstawia wyniki finansowe za 1 półrocze 2019 r. Strata spółki wzrosła

10 września spółka Trakcja PRKiI opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Spółka zanotowała stratę wyższą niż rok wcześniej. W raporcie wspomniano o czynnikach, które miały istotny wpływ na osiągnięte wyniki.

 

10 września w godzinach wieczornych spółka Trakcja PRKiI przedstawiła wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 665,4 mln zł wobec 578,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Były więc o wyższe o 3% rok do roku. Strata z działalności operacyjnej wzrosła do 38,3 mln zł wobec straty wynoszącej 18,2 mln zł rok wcześniej. W I półroczu 2019 r. strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 35,7 mln zł wobec straty w wysokości 20,7 mln zł w ubiegłym roku.

Czynniki mające najistotniejszy wpływ na wyniki finansowe obejmują rozliczanie niskomarżowych kontraktów z lat ubiegłych, sezonowość sprzedaży, która cechuje się niższym poziomem przychodów uzyskiwanych w pierwszej połowie roku, wzrost kosztów ogólnego zarządu, co było przede wszystkim spowodowane kosztami procesu due diligence związanego z procesem refinansowania oraz dokapitalizowania spółki.

 

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w obszarze budownictwa infrastrukturalnego i energetyki w Polsce. Świadczy usługi m. in. projektowania elementów infrastruktury drogowej, kolejowej i obiektów kubaturowych, budowy i  modernizacji torów, sieci trakcyjnych i systemów ich zasilania, budowy linii energetycznych, budowy i modernizacji obiektów inżynierskich, budowy i modernizacji dróg i autostrad, budownictwa. Od 2008 r. jest obecna na GPW.

Czytaj także: Trakcja z wynikami za 1 kwartał. Przychody spółki wzrosły o 11%

30 maja spółka Trakcja przedstawiła wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Uległy one znacznej poprawie w porównaniu z wynikami osiągniętymi w 1 kwartale 2018 r. Spółka poinformowała o zawarciu nowych kontraktów budowlanych.   30 maja w późnych godzinach wieczornych Trakcja PRKiI opublikowała wynik.. Czytaj
Trakcja z wynikami za 1 kwartał. Przychody spółki wzrosły o 11%


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk