• Odbierz prezent
Trakcja PRKiI - przepływy pieniężne pod presją. Zalecane działanie DM BOŚ

Ekspozycja na nakłady inwestycyjne PKP PLK. Uważamy, że Trakcja oferuje najlepszą ekspozycję na ogromne nakłady PKP PLK (ponad 60 mld zł netto do 2023) i jest drugim, obok Budimexu, głównym benefcjentem funduszy przyznanych Polsce w perspektywie fnansowej UE na lata 2014-20. Uważamy, że Trakcja będzie benefcjentem znacznej części przetargów kolejowych ogłoszonych w ramach Krajowego Programu Kolejowego, gdzie jednym z głównych kryteriów wyboru będą okresy wyłączenia tras kolejowych z użytkowania (w Skandynawii to kryterium ma aż 40% wagę), a Spółka dysponując bogatym zapleczem technicznym i doświadczeniem może zaoferować jedne z najkrótszych.


Portfel zamówień

Na koniec II kw. 2018 roku wartość portfela zamówień opiewała na 2 mld zł (+45% r/r). Najważniejsza jednak jest jakość portfela zamówień, która – mamy prawo sądzić po słabych wynikach Spółki za II poł. ub. roku i I kw. br. – jest prawdopodobnie nienajlepsza, ponieważ wiele przetargów w 2016 roku zostało zdobytych dzięki ofertom niższym od budżetów inwestorów.


Magazyn: Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h

Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h
Jak stać się dobrym spekulantem - szczery wywiad z Rafałem Zaorskim Historia katastrofy większej niż Amber Gold Czy dało się zarobić na debiucie spółki Ferrari  Dlaczego rynek gamingowy jest przegrzany Czy Blockchain traci impet
Czytaj


Światełko w tunelu?

W ostatnich 2 miesiącach zaobserwowaliśmy, że najlepsze oferty składane w przetargach przekraczają (nawet o ponad 50%) budżety inwestorów i sądzimy, że spółki budowlane próbują w ten sposób zrekompensować straty z wcześniejszych kontraktów.


Przepływy pieniężne pod presją

Istnieje ryzyko, że Trakcja zanotuje ujemne przepływy operacyjne netto, gdyż presja ze strony podwykonawców skutkuje szybszym rozliczaniem zobowiązań. Dodatkowo przepływy pieniężne z dział. operacyjnej odczuwają ciężar biurokracji, która opóźnia rozliczenia. Stawia to pod presją pozycję gotówkową Spółki i podwyższa dług netto.

Trakcja - dane podstawowe


Oczekiwane wyniki w II kw. 2018 roku

Zyski za II kw. br. powinny być niższe r/r z powodu silnej presji na marże. Ponadto uważamy, że słaba jest przewidywalność wyników w omawianym kwartale. Nie oczekujemy zysków z działalności na Litwie biorąc pod uwagę przesunięcie terminu przetargów. W przypadku spółki-matki zakładamy, że poziom zysków będzie wystarczający, by Spółka osiągnęła zysk operacyjny i zysk netto. Jednak już w I poł. br. prognozujemy stratę zarówno na poziomie na operacyjnym, jak i netto.

Magazyn: Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h

Rafał Zaorski - Zarobił 2,5 mln w 24h
Jak stać się dobrym spekulantem - szczery wywiad z Rafałem Zaorskim Historia katastrofy większej niż Amber Gold Czy dało się zarobić na debiucie spółki Ferrari  Dlaczego rynek gamingowy jest przegrzany Czy Blockchain traci impet
Czytaj


Zalecane działanie

Zważywszy na ujemną dynamikę zysków i presję na koszty nie możemy wydać innych rekomendacji dla Trakcji niż Trzymaj (długoterminowa fundamentalna) / Neutralnie (krótkoterminowa relatywna).


Czytaj także: Budownictwo w Polsce - pełne portfele zamówień, małe zyski

Wyniki fnansowe spółek budowlanych za II kwartał br. powinny być mocne na poziomie przychodów w następstwie solidnego wzrostu produkcji budowlanej obserwowanego w ostatnich miesiącach. Jednakże według naszych szacunków wszystkie pokrywane przez nas spółki powinny zanotować w omawianym okresie niższ.. Czytaj
Budownictwo w Polsce - pełne portfele zamówień, małe zyski

 

Sprawdź podstawowe pojęcia użyte w tym raporcie.

Niniejszy raport został przygotowany przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej DM BOŚ).

Zakończenie prac nad niniejszym raportem: 3 sierpnia 2018 r., 8:10.

Dystrybucja niniejszego raportu: 3 sierpnia 2018 r., 8:20.

Informacje szczegółowe na temat raportu.

 


DM BOŚ

Polskie biuro maklerskie założone w 1995 przez Bank Ochrony Środowiska. Siedziba i centrala DM BOŚ znajduje się w Warszawie, a oddziały terenowe – w 18 miastach Polski

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk