• Odbierz prezent
Trakcja prezentuje wyniki za III kwartał 2020 r. Spółka osiągnęła zysk

26 listopada znana spółka z branży budownictwa infrastrukturalnego – Trakcja opublikowała wyniki kwartalne. Spółka zakończyła III kwartał zyskiem.

 

26 listopada po sesji na GPW spółka Trakcja opublikowała wyniki kwartalne. W III kwartale przychody wyniosły 399,03 mln zł wobec 426,97 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka wypracowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości prawie 8,5 mln zł w porównaniu do 45,46 mln zł straty rok wcześniej. Trakcja zakończyła III kwartał zyskiem netto w wysokości 1,87 mln zł wobec 45,06 mln zł straty przed rokiem.

W całym okresie trzech kwartałów 2020 r. Trakcja uzyskała przychody na poziomie 957,44 mln zł wobec 1,08 mld zł w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 21,47 mln zł w porównaniu do straty wynoszącej 83,72 mln zł rok wcześniej. W tym okresie strata netto wyniosła 36,38 mln zł wobec straty 80,88 mln zł przed rokiem.

W raporcie poinformowano, że portfel zamówień spółki na dzień 30 września 2020 roku wynosił 2,8 mld zł (z wyłączeniem części przypadającej na konsorcjantów). W okresie trzech kwartałów spółki z Grupy Trakcja zawarły kontrakty budowlane o łącznej wartości 702 mln zł. Dodano, że Grupa Trakcja bierze udział w nowych przetargach, dążąc do maksymalnego wykorzystania swego potencjału produkcyjnego.

Notowania: Trakcja SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:TRK/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk