• Odbierz prezent
Trailing stop - nietypowe zlecenie zabezpieczające typu Stop loss. Czym jest i jak stosować trailing stop?
Z artykułu dowiesz się:

- co to jest Trailing Stop? Defnicja

- jak poprawnie ustawiać zlecenie Trailing Stop?

- przykłady zleceń zabezpieczających Trailing Stop

- wady i zalety zlecenia trailing stop

Skuteczny trading polega na ucinaniu strat i maksymalizacji zysków. To maksyma powszechnie znana. Ten element umiejętnego zarządzania ryzykiem jest często bagatelizowany zwłaszcza przez początkujących inwestorów. Najczęściej prowadzi do powtarzających się strat a nierzadko wyzerowania konta. Jako inwestor czy trader musisz posiadać w swojej strategii czy trading planie elementy zarządzania ryzykiem. A w to wpisane jest najczęściej korzystanie ze stop lossów (SL).

Co to jest Trailing stop?

Zacznijmy od definicji zlecenia typu stop loss. Stop loss (SL) to zlecenie zamykające transakcję kupna lub sprzedaży instrumentu w momencie osiągnięcia zadanego limitu aktywacji. Służy do automatycznego zamykania stratnych pozycji (w celu ochrony kapitału) w sytuacji, gdy cena osiąga wyznaczony w tym zleceniu poziom. Ale zlecenie Stop Loss może służyć również do zabezpieczenia wygenerowanego już zysku, kiedy to zostanie ustawione po przekroczeniu progu rentowności - powyżej (dla zleceń kupna) bądź poniżej (dla zleceń sprzedaży) ceny wejścia (break even point). Trailing stop (TS) to szczególny rodzaj zlecenia stop loss. Tu limit aktywacji podąża za aktualną ceną o określoną w zleceniu odległość.

Jak działa Trailing stop?

Działanie Trailing stopa najlepiej prześledzić na przykładzie: Po transakcji kupna instrumentu ustawiamy zlecenie Trailing stop na 10 pipsów (czyli 100 punktów). W przypadku gdy cena wzrośnie o 10 pipsów nasz Stop loss zostanie automatycznie przesunięty na „zero” (czyli Break even). Gdy cena w dalszym ciągu będzie podążała w naszym kierunku i zysk wyniesie 15 pipsów od momentu zawarcia transakcji, Stop loss będzie wynosił +5 pipsów. Jeśli cena w tym momencie spadnie, SL zostanie bez zmian i w przypadku, gdy ruch przeciwny będzie wynosił przynajmniej 5 pipsów zlecenie zostanie zamknięte na takim zysku.

Warto zaznaczyć, że Trailing stop aktywuje się dopiero po osiągnięciu zysku równego minimum wartości ustawionego Trailing Stopa. Nie przesuwa SL na stracie.

Jak ustawić Trailing stop?

Istnieje kilka metod wyznaczania wielkości Trailing stopa. Oto dwie najpopularniejsze z nich:

1 – Na podstawie korekty

W tej technice mierzymy ostatnią znaczącą korektę ruchu do którego planujemy się podłączyć. Parametr Trailing Stopa ustawiamy jako wielkość tej korekty. Dodatkowo, możemy go powiększyć o niewielki margines błędu. Ta metoda zakłada, że trend trwa dotąd, aż nie zostanie wybita jego największa korekta. Dlatego po jej wybiciu nie powinno nas już być w pozycji, gdyż rynek prawdopodobnie zmieni kierunek.

2 – W oparciu o średnią zmienność (ATR)

Drugi sposób bazuje na średniej zmienności, do czego wykorzystujemy wskaźnik ATR (Average True Range), w który standardowo wyposażone są platformy handlowe. Kiedy odczyty ATR są wysokie, zmienność również jest wysoka, a także większe są ruchy i wahania ceny; prowadzi to do korzystania z szerokiego stopa, by uniknąć przedwczesnego wypadnięcia z transakcji, kiedy na rynku panuje wysoka zmienność. Z drugiej strony, kiedy zmienność jest niska, używa się wąskiego stopa i przeciwdziała efektowi niewielkich ruchów cenowych bez poświęcania stosunku zysku do ryzyka.

Zaletą tego podejścia jest to, że ATR działa dobrze z niemal wszystkimi innymi metodami na ustawianie stopa. Dla przykładu, jeśli używamy wsparć i oporów dla zleceń SL, możemy po prostu dołożyć nieco większy bufor kiedy ATR jest wysoki. Kluczowy jest także tutaj brany okres. Jeśli stosujemy day-trading, i trzymamy otwartą pozycję przez większość dnia to powinniśmy wziąć pod uwagę zmienność z przynajmniej kilku ostatnich dni. Jeśli natomiast handlujemy w średnim terminie to badany okres musi objąć przynajmniej kilka tygodni.

Czy trailing stop zawsze zadziała?

Zlecenie trailing stop zawiera limit aktywacji, po osiągnięciu którego zostanie zrealizowane. W przypadku dużej płynności dużo zleceń trafia na rynek i nie ma problemu z działaniem stop lossa kroczącego. Dużym niebezpieczeństwem są nieoczekiwane wydarzenia, które mogą powodować lukę cenową, np. atak na rafinerię w Arabii Saudyjskiej  we wrześniu 2019 spowodował ogromną lukę cenową na rynku ropy pomiędzy końcem notowań w piątek (cena WTI 54.81$) i otwarciem rynku w niedzielę w nocy – (cena 62.18$). Zlecenia Stop loss pomiędzy tymi poziomami nie były realizowane.

Niektórzy brokerzy posiadają w ofercie tzw. Stop loss gwarantowany. Zlecenie jest wtedy realizowane po określonej z góry cenie niezależnie od warunków rynkowych. Ta opcja jest jednak najczęściej dodatkowo płatna.

Czy cena w zleceniu trailing stop jest gwarantowana?

Broker może narzucić minimalną odległość ceny od poziomu Stop loss (np. 15 punktów). Poza tym ograniczeniem każda inna wartość może być użyta jako limit aktywacji. W momencie gdy cena osiąga ten poziom, zlecenie jest realizowane PKC (po każdej cenie). Oznacza to, że na mniej płynnych rynkach i aktywach cena, po jakiej zostanie zrealizowany nasz Stop loss może się różnić od tej zadanej w zleceniu. Rozwiązaniem jest Stop loss gwarantowany, o którym wspomniano powyżej. Na rynku Forex ze względu na ogromną płynność problem ten nie występuje.

Jak działa trailing stop na rynku Forex?

Zlecenia trailing stop dostępne są na każdym rynku, ale chyba najczęściej są wykorzystywane na rynkach lewarowanych takich jak Forex. Może to wynikać z mechanizmu dźwigni finansowej, który jest stosowany w handlu kontraktami CFD. Oto jak ustawić Trailing stop na platformie MT4:

  1. Należy wcisnąć prawy przycisk myszy w polu pokazującym aktywne zlecenie.
  2. Z menu wybrać „Trailing Stop”
  3. Pojawi się kolejne menu, gdzie należy wybrać wartość o jaką Trailing Stop ma przesuwać zlecenie SL – wartość podawana jest w punktach (10 punktów = 1 pips)
  4. Można wybrać „Inne” i wpisać własną, dowolną wartość Trailing Stop
  5. W tym samym miejscu można anulować zlecenie Trailing Stop (ale jeśli SL pojawił się już na wykresie, nie zniknie i jeśli chcesz go zmienić, trzeba zrobić to ręcznie).

Należy pamiętać, że Trailing Stop w przypadku pozycji długich może być zrealizowany tylko po cenie Bid i umieszczony poniżej obecnej ceny Bid; w przypadku pozycji krótkich może być zrealizowany tylko po cenie Ask i umieszczony powyżej obecnej ceny Ask. Poniżej krótka instrukcja jak w kilku krokach ustawić Trailing stop na platformie MT4.

 Wykres 1. Ustawianie zlecenie Trailing stop na platformie MT4

Wykres 1. Ustawianie zlecenie Trailing stop na platformie MT4

Czy można ustawić trailing stop na rynku akcyjnym?

Zlecenie Trailing stop jest dostępne również na platformach domów maklerskich w obrocie akcjami. Zlecenie obronne wystawiamy podobnie jak na Forex już po otwarciu pozycji. Należy wtedy podać odległość (np. 10 PLN), o jaką Stop Loss kroczący ma podążać za ceną. Po osiągnięciu limitu aktywacji zlecenie Trailing Stop zostaje aktywowane i zrealizowane PKC (po każdej cenie).

Czy muszę mieć włączoną platformę żeby trailing stop zadziałał?

Zdecydowana większość platform Forex wyposażona jest w Trailing Stop. Trzeba jednak pamiętać, że większość platform wymaga także pozostawienia włączonego komputera (i platformy połączonej z internetem), aby nasz Stop Loss był automatycznie modyfikowany (pozostał aktywny). Tak jest np. w przypadku platformy MetaTrader 4 i 5. Są jednak platformy, które przechowują ustawienia parametru TS po stronie serwera brokera (np. xStation 5, cTrader). Dzięki temu możemy wyłączyć aplikację i nie martwić się, że nasz SL nie będzie dalej przestawiany. 

Do używania SL kroczącego można wykorzystać także niestandardowe narzędzia w postaci automatów (Expert Advisors) do zawierania zleceń. Ma to swoje istotne zalety, jak i wady.

Przede wszystkim, zaletą jest możliwość zdefiniowania parametru skoku (inaczej kroku), czyli odległości co którą TS będzie modyfikował nasz Stop Loss. Dzięki temu możemy ustawić TS = 10, ale Step = 5. W efekcie nasz Stop loss będzie modyfikowany skokowo na +10,0 pips, +15,0 pips, +20,0 pips, i tak dalej. Platformy bardzo rzadko są wyposażone w taką opcję w standardzie (ma ją np. cTrader).

Wadą jest konieczność zarządzania dodatkowym narzędziem, czyli automatem. Musimy pamiętać, że korzystając z niestandardowego TS wszystkie zmiany parametrów muszą następować właśnie tam, i to dokładnie na komputerze, na którym został uruchomiony. To zmniejsza naszą mobilność. Dodatkowo, ryzyko poprawności działania tego narzędzia zostaje już po naszej stronie i nie podlega ewentualnym reklamacjom, które moglibyśmy złożyć brokerowi.

Korzystając z Trailing Stopa musimy pamiętać jeszcze o bardziej jednej ważnej rzeczy. Platforma musi mieć czas, aby zareagować i zmodyfikować nasz Stop Loss. Skok kursu na sekundę w górę często może okazać się zbyt krótkotrwały, aby mechanizm TS zareagował. W konsekwencji nasz SL pozostanie na swoim miejscu, mimo, iż z wykresu powinno wynikać inaczej.

Kiedy warto korzystać ze zlecenia typu trailing stop?

Zlecenie zabezpieczające trailing stop jest bardzo pomocnym narzędziem w przypadku, gdy nie możemy śledzić naszej pozycji na bieżąco. Pozwala również na ograniczenie wpływu emocji na trading. Po zadaniu określonych parametrów i odejściu od platformy nie jesteśmy narażeni na pokusę zbyt wczesnego zamknięcia pozycji lub przesunięcia stop lossa, co mogłoby powiększyć ewentualną stratę.

Wady i zalety zlecenia trailing stop

Używanie Trailing stopa ma swoje zalety i wady jednak w ostatecznym rozrachunku tych pierwszych jest więcej. Do zalet tego zlecenia obronnego należy:

  • fakt, iż nasz zysk jest zabezpieczany w sposób ciągły, aż do wybicia SL,lub osiągnięcia TP. To sprawia, że nieplanowana zmiana kierunku chroni nas przed zakończeniem transakcji stratą. Innymi słowy, zwiększa się nasza skuteczność.

  • brak konieczności monitorowania pozycji cały czas; limit aktywacji podąża automatycznie wraz ze zmianą ceny aż do momentu jego aktywacji;

  • eliminowanie emocji z tradingu; większość traderów na pewno zna ten mechanizm psychologiczny, kiedy ingerujemy w otwartą pozycję. Gdy cena zbliża się do naszego stop lossa, przesuwamy go bojąc się straty i w ten sposób powiększamy ją.

Z drugiej strony chwilowe cofnięcie może wyrzucić nas z rynku, nawet jeśli ostatecznie obraliśmy dobry kierunek i nie było ryzyka zaliczenia pierwotnie ustawionego przez nas Stop Lossa. Mamy więc sytuację, gdzie częściej zamkniemy pozycję z małym profitem, a rzadziej osiągniemy docelowy target. Ostatecznie w długim terminie powinno to ograniczyć poziom naszego obsunięcia kapitału (max. drawdown), ale też i może pomniejszyć nasz całkowity profit.

Jak powinien wyglądać idealnie wystawiony trailing stop?

Stop kroczący nie będzie dobrze współgrał z wszystkimi rodzajami strategii. Stąd też musimy dobrze przemyśleć czy faktycznie jest on nam potrzebny. Systemy bazujące na ruchach o ograniczonym zasięgu lub grze w konsolidacji raczej nie będą potrzebowały TS. Rzadko kiedy przyda się on także przy scalpingu. Podjęcie ryzyka zawarcia transakcji, gdzie spread/prowizja ma spory udział w możliwej stracie, sprawia, że korzystanie z TS będzie nieopłacalne i doprowadzi do tego, iż na 10 transakcji, 8 z nich zakończy się bilansem na 0, gdy walczyliśmy o 5-10 pips (a przecież zapłaciliśmy jeszcze spread).

Największy użytek z ruchomego SL zrobimy przy stosowaniu strategii typu trend-following lub innych metod, które bazują na dłuższej bądź bardziej dynamicznej zmianie ceny w danym kierunku.

Ustawiając zlecenie Trailing Stop należy pamiętać żeby wziąć pod uwagę spread czyli różnicę pomiędzy ceną Bid i Ask. W związku z tym warto dodać kilka pipsów marginesu do naszego TS.

Prosta strategia Forex z wykorzystaniem zlecenia trailing stop

Działanie Trailing stopa można wykorzystać w prostej strategii podążania za trendem opartej o największą korektę w trendzie. Zobaczmy to na przykładzie bieżącej sytuacji na EURUSD. Po otwarciu pozycji długiej na wsparciu zakładamy, że nasz Stop Loss nie powinien przekraczać zasięgu największej korekty w aktualnym trendzie (zaznaczona niebieską ramką – linia ciągła) czyli ok. 91 pipsów. Cała największa korekta miała wielkość 165 pipsów. Wraz z rozwijaniem się akcji cenowej w kierunku północnym, Trailing Stop podążał wraz z ceną. Niewielkie korekty nie zdołały wybić Stop Lossa. Dopiero ruch na ponad 200 pipsów aktywowałby SL i zamknął pozycję na zysku ok. 365 pipsów.

 Wykres 2. Kurs euro do dolara EURUSD, interwał H4

Wykres 2. Kurs euro do dolara EURUSD, interwał H4

Stop loss vs trailing stop. Która technika zabezpieczania kapitału jest lepsza?

Oba zlecenia zabezpieczające Stop loss i trailing stop różnią się tym, że w drugim przypadku limit aktywacji zlecenia jest przesuwany razem z ceną. Każda z obu opcji ma swoje wady i zalety. Z jednej strony stop loss stawiamy w logicznym miejscu biorąc pod uwagę strukturę rynku, ale wymaga on kontroli inwestora i przesuwania w zależności od sytuacji rynkowej. Trailing stop jest z kolei automatyczny, natomiast jego wadą jest to, że może nas za wcześnie wyrzucić z transakcji (jeśli jest ustawiony za blisko ceny) lub możemy oddać znaczną część zysku (jeśli jest ustawiony za daleko od ceny).

 Alternatywny sposób przestawiania zlecenia stop loss

#1 – Trailing Stop – wersja klasyczna

Najbardziej powszechnym jest sposób, który zakłada, iż TS aktywuje się w momencie wypracowania przez pozycję wskazanego profitu w parametrze TS. Przykładowo, ustawiając TS na 20,0 pips, oznacza to, że stanie się on aktywny dopiero w momencie, gdy nasza pozycja przyniesie profit w wysokości +20,0 pips. Efektem takiej sytuacji jest ustawienie zlecenia Stop Loss na poziom otwarcia pozycji. Jeśli teraz zaliczymy SL to zakończymy trade z bilansem 0,00 pips.

Ale co dzieje się jeśli nasz zysk dalej rośnie? Wraz z każdym kolejnym zarobionym pipsem SL będzie przesuwamy w kierunku zysku, i tak przy proficie +21,0 pips, SL = 1,0 pips, przy proficie +25,0 pips, SL = 5,0 pips, i tak dalej.

W przypadku cofnięcia się kursu SL oczywiście zostaje w miejscu.

#2 – Trailing Stop – wersja Dukascopy 

Trochę inną zasadę działania Stop Lossa kroczącego można spotkać np. na platformie JForex Dukascopy. Sposób modyfikowania zlecenia SL jest identyczny, jednak różni się warunek jego aktywacji. Jeśli ustawimy parametr TS na 20,0 pips, to osiągnięty w przyszłości profit na naszej pozycji nie będzie miał znaczenia. Ustawione 20,0 pips to dystans, jaki musi zostać pokonany od momentu ustawienia TS, aby został on aktywowany. To znaczy, że jeśli dodamy TS = 20,0 w momencie, gdy nasz profit na pozycji wynosi +5,0 pips, to TS zacznie działać od momentu profitu +25,0 pips (w wersji klasycznej #1 byłoby to +20,0 pips). 

Natomiast dalsza modyfikacja następuje już standardowo co 1,0 wypracowany pips. 


Michał Kalista

Z rynkami finansowymi związany od 2007 roku; Od początku zorientowany na analizę techniczną, obecnie z uwzględnieniem fundamentów, danych makro oraz psychologii. W analizie opiera się na Price Action, formacjach cenowych oraz geometrii rynku. Prywatnie pasjonat gitary klasycznej i pieszych wędrówek po Beskidzie Niskim i Bieszczadach.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk