• Odbierz prezent
Traderzy na forex wciąż tracą więcej niż zarabiają
Z artykułu dowiesz się:

- Jakie były wyniki traderów w I półroczu 2017 r.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała dane o wynikach traderów na rynku Forex w latach 2016-2017. Metodologia badania jest oparta o wynik per saldo klienta na koniec danego okresu, będący efektem transakcji zrealizowanych na wszystkich klasach instrumentów pochodnych

I połowie 2017 r. klienci detaliczni stanowili 99,89% aktywnych klientów. Na koniec 2016 r. odsetek ten wynosił  99,84%.

„W I połowie 2017 r. w porównaniu do danych za I półrocze 2016 r. o ponad 11,3% zmniejszył się średni zysk przypadający na klienta, co przy zbliżonych wartościach średnich strat w ww. okresach przyczyniło się do obniżenia średniego wyniku osiągniętego przez klienta” - czytamy w komunikacie.

Najbardziej kategoriami instrumentów zarówno w I półroczu 2017 r., jak i w całym 2016 r. były instrumenty zaliczane do kategorii Forex CFD oraz Index CFD.

Zrealizowany zysk klientów wyniósł w I półroczu 2017 r. ponad 124,4 mln zł, podczas, gdy w I półroczu 2017 r. wynik ten wynosił niespełna 136,6 mln zł. Zwiększyła się jednak liczba aktywnych klientów, którzy zrealizowali zysk. W I półroczu 2017 r. było to 7 768 osób, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego było to 7 560 osób. Średni zysk przypadający na klienta zmniejszył się z ponad 18 tys. zł w I półroczu 2016 r. do ponad 16 tys. zł w I półroczu roku bieżącego.

Zrealizowana strata w I półroczu 2016 r. wynosiła natomiast ok. 335,6 mln zł, podczas gdy w I półroczu 2017 r. było to niemal 327,4 mln zł. Liczba ponoszących stratę klientów zmniejszyła się z 22 713 w I półroczu 2016 r. do 22 330 w I półroczu 2017 r. Średnia strata wynosiła w I półroczu 2016 r.  14 774 zł, podczas, gdy w I półroczu 2016 r. było to 14 661 zł.

25% klientów zrealizowało zysk w I półroczu 2016 r. natomiast 75% klientów poniosło stratę. W 2017 r. było to odpowiednio 25,8% oraz 74,2%. Warto jednak zwrócić uwagę na zastrzeżenie znajdujące się w komunikacie KNF.

„Jednocześnie UKNF przypomina, że pomimo faktu, iż prezentowane przez domy maklerskie wyniki klientów uzyskiwane na poszczególnych klasach instrumentów pochodnych w krótkich horyzontach czasowych (cyklach kwartalnych) wskazują na wyższy odsetek klientów osiągających zysk, to w dłuższym horyzoncie czasowym ok. 80% klientów dokonujących transakcji na rynku Forex nadal ponosi stratę” - napisano.

Średni wynik osiągnięty przez klienta wyniósł w I półroczu 2016 r. -6 572 zł. W I półroczu 2017 r. było to -6 742 zł.

Z pełną wersją raportu można zapoznać się na stronie internetowej KNF.

 

źródło grafiki głównej: pixabay.com


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk