• Odbierz prezent
TOYA S.A.: Zmiana daty przekazania raportów okresowych (2021-03-19 15:28)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-19
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Zmiana daty przekazania raportów okresowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TOYA S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że ulega zmianie termin przekazania skonsolidowanego raportu rocznego Grupy TOYA S.A. oraz jednostkowego raportu rocznego TOYA S.A. za 2020 rok ("Raporty").
Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. przewidzianym terminem publikacji Raportów był 25 marca 2021 r.
Nowy termin przekazania Raportów zostaje ustalony na 8 kwietnia 2021 r.
Przyczyną przedmiotowej zmiany są kwestie techniczne związane z przygotowaniem Raportów w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF).
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021, wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r., pozostają bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOYA S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-168Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sołtysowicka13-15
(ulica)(numer)
+48 71 32 46 200+48 71 32 46 216
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
895-16-86-107932093253
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-19Grzegorz PinkoszPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk