• Odbierz prezent
TOYA S.A.: Wstępna, szacunkowa informacja TOYA S.A. (dalej: „Emitent lub Jednostka Dominująca”) o osiągniętych przez Grupę Kapitałową TOYA S.A. przychodach i zyskach za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2020r. (2021-03-19 15:18)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia:2021-03-19
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Wstępna, szacunkowa informacja TOYA S.A. (dalej: „Emitent lub Jednostka Dominująca”) o osiągniętych przez Grupę Kapitałową TOYA S.A. przychodach i zyskach za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2020r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Emitent zapewniając podanie do wiadomości publicznej w sposób umożliwiający szybki dostęp oraz pełną, prawidłową i terminową ocenę informacji dotyczących wstępnych, przybliżonych, niezaudytowanych danych określających osiągnięty przez Grupę Kapitałową TOYA S.A. przychód i zysk za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2020r., w załączniku do niniejszego raportu, przedstawia przedmiotowe informacje, wraz z danymi porównywalnymi do analogicznego okresu roku 2019.
Załączniki
PlikOpis
Przychody i zyski Grupy Kapitałowej za rok 2020.pdfZałącznik
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOYA S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-168Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sołtysowicka13-15
(ulica)(numer)
+48 71 32 46 200+48 71 32 46 216
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
895-16-86-107932093253
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-19Grzegorz PinkoszPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk