• Odbierz prezent
TOYA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  na dzień 29 czerwca 2023r. (2023-06-01 14:34)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2023
Data sporządzenia:2023-06-01
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2023r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ”TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, (zwanej dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych”), a także § 24 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ”TOYA” S.A. (dalej także: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) na dzień 29 czerwca 2023 r. na godz. 11:00 w Park Hotel Diament Wrocław ul. Muchoborska 10, 54–424 Wrocław, sala A,B,C,D.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokonanym zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych.
Załączniki
PlikOpis
zalacznik.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2023r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOYA S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-168Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sołtysowicka13-15
(ulica)(numer)
+48 71 32 46 200+48 71 32 46 216
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
895-16-86-107932093253
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-06-01Grzegorz Pinkosz Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk