• Odbierz prezent
TOWER INVESTMENTS S.A.: raport finansowy (2021-04-20 22:41)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-20
TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOWER INVESTMENTS S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-411WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wioślarska8
(ulica)(numer)
+48 (22) 299 73 34
(telefon)(fax)
info@towerinvestments.plwww.towerinvestments.pl
(e-mail)(www)
782-25-64-985302560840
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202020

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie skonsolidowane TGR 31.12.2020 DEF1.pdf
tow_2020-12-31.zip
tow_2020-12-31.zip.xml
Sprawozdanie_z_badania_SSF_TOWER_INVESTMENTS_2020.xhtml
Sprawozdanie_z_badania_SSF_TOWER_INVESTMENTS_2020.xhtml.XAdES
Sprawozdanie_z_badania_SSF_TOWER_INVESTMENTS_2020-sig.pdf
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_2020_12_DEF-sig.pdf
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2020.12 DEF.xhtml.xml
PRN_05-2021_Zalacznik_2.xhtml
PRN-06-2021_Zalacznik_2.xhtml
ProtokolRadyNadzorczej_TISA_2020.xhtml
List_do_akcjonariuszy.xhtml.xml
List do akcjonariuszy Tower Investments_2020-sig.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20BARTOSZ KAZIMIERCZUKPREZES ZARZĄDU


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20MARCIN KOTARBAP.O.GŁÓWNY KSIĘGOWY


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk