• Odbierz prezent
TORPOL S.A.: Złożenie oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Intercity S.A. (2021-03-02 14:18)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Złożenie oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Intercity S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TORPOL S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 02 marca 2021 r. powziął informację, iż w związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez PKP „Intercity” S.A. [Inwestor] dotyczącym przebudowy i rozbudowy istniejącej infrastruktury kolejowej w rejonie bocznicy Szczecin Zaleskie Łęgi wraz z wykonaniem w systemie zaprojektuj i zbuduj kanału przeglądowego oraz dostawą i montażem stanowiska do zabezpieczenia przed powstaniem oblodzenia na taborze kolejowym [Inwestycja] cena oferty złożonej przez Emitenta okazała się najniższą spośród złożonych ofert.

Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi całkowita cena brutto za realizację (waga 100%). Termin realizacji Inwestycji został określony na dzień 31 października 2023 r.

Oferta złożona przez Emitenta wynosi 73,1 mln zł netto [89,9 mln zł brutto]. Środki Inwestora przeznaczone na realizację Inwestycji wynoszą ok. 109,5 mln zł netto [134,7 mln zł brutto].

O dalszych istotnych etapach ww. postępowania Emitent będzie informował w trybie kolejnych raportów bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TORPOL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-052Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogileńska10G
(ulica)(numer)
+48 (61) 87 82 700+48 (61) 87 82 790
(telefon)(fax)
ri@torpol.plwww.torpol.pl
(e-mail)(www)
9720959445639691564
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Grzegorz GrabowskiPrezes ZarząduGrzegorz Grabowski
2021-03-02Tomasz KrupińskiWiceprezes Zarządu ds. HandlowychTomasz Krupiński

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk