• Odbierz prezent
TORPOL S.A.: Złożenie oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Gminę Miasto Szczecin (2021-03-29 15:06)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Złożenie oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Gminę Miasto Szczecin
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TORPOL S.A. [Emitent, Spółka] powziął informację, iż w związku z otwarciem w dniu 29 marca 2021 roku ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Przebudowa torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany w Szczecinie” [Inwestycja] prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i zorganizowanym przez Tramwaje Szczecińskie sp. z o.o., które zleciła Gmina Miasto Szczecin [Zamawiający] działająca w imieniu własnym oraz Szczecińskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o. i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., cena oferty złożonej przez Emitenta okazała się najniższą spośród złożonych ofert.

Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowią i] całkowita cena brutto za realizację [waga 60%], ii] okres obowiązywania rękojmi [waga 20%] – oferta Emitenta dla tego kryterium jest analogiczna jak pozostałych oferentów, iii] doświadczenie kierownika budowy [waga 20%].

Termin wykonania zamówienia określony – do 720 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Oferta złożona przez Emitenta wynosi 211,15 mln zł netto [259,7 mln zł brutto]. Środki Inwestora przeznaczone na realizację Inwestycji wynoszą ok. 221,2 mln zł netto [272,1 mln zł brutto].

O dalszych istotnych etapach ww. postępowania Emitent będzie informował w trybie kolejnych raportów bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TORPOL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-052Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogileńska10G
(ulica)(numer)
+48 (61) 87 82 700+48 (61) 87 82 790
(telefon)(fax)
ri@torpol.plwww.torpol.pl
(e-mail)(www)
9720959445639691564
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Grzegorz GrabowskiPrezes ZarząduGrzegorz Grabowski
2021-03-29Tomasz KrupińskiWiceprezes Zarządu ds. HandlowychTomasz Krupiński

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk