• Odbierz prezent
TORPOL S.A.: Zawarcie z PZU S.A. aneksu do umowy o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych (2021-11-25 14:14)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr40/2021
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Zawarcie z PZU S.A. aneksu do umowy o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2020 z 03 sierpnia 2020 r. w sprawie aneksu do umowy zawartej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. [PZU] o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych [Umowa], Zarząd TORPOL S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 25 listopada 2021 r. zawarł aneks do Umowy [Aneks] na mocy, którego ustalono w szczególności, że limit zaangażowania PZU z tytułu gwarancji udzielonych w ramach Umowy w kwocie 120 mln zł będzie obowiązywał do dnia 24 listopada 2022 r.

W pozostałym zakresie Umowa nie uległa istotnym zmianom.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TORPOL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-119Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
św. Michała43
(ulica)(numer)
+48 (61) 87 82 700+48 (61) 87 82 790
(telefon)(fax)
ri@torpol.plwww.torpol.pl
(e-mail)(www)
9720959445639691564
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-25Grzegorz GrabowskiPrezes ZarząduGrzegorz Grabowski
2021-11-25Marcin ZachariaszWiceprezes Zarządu ds. FinansowychMarcin Zachariasz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk