• Odbierz prezent
TORPOL S.A.: Wybór oferty złożonej przez Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną (2021-07-23 18:03)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr29/2021
Data sporządzenia: 2021-07-23
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Wybór oferty złożonej przez Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TORPOL S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 23 lipca 2021 r. Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich (Inwestor) dokonał wyboru oferty złożonej przez Emitenta w przetargu nieograniczonym pn.: Zadanie 1 (ZIM) + Zadanie 2 (ŁSI) - „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul.Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego” (Inwestycja) jako najkorzystniejszej.

Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi cena brutto za realizację zakresu podstawowego (waga 50%), cena brutto za realizacje prawa opcji (waga 10%) oraz wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne (waga 40%).Termin realizacji Inwestycji został określony na 31.05.2023 r.

Cena oferty złożonej przez Emitenta w ramach aukcji elektronicznej wynosi ok. 133,6 mln zł brutto (tj. ok. 108,6 mln zł netto) w tym cena za realizację zakresu podstawowego 130,4 mln zł brutto (tj. ok. 106 mln zł netto) cena za realizację prawa opcji ok. 3,2 mln zł brutto (tj. ok. 2,6 mln zł netto). Deklarowany termin gwarancji rękojm i w ramach kryterium oceny ofert to 72 miesiące (wartość maksymalna).

W przypadku braku odwołań ze strony pozostałych uczestników postepowania przetargowego co do wyboru oferty Emitenta w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania określonego w ofercie. O zawarciu w następstwie powyższego stosownej umowy, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TORPOL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-052Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogileńska10G
(ulica)(numer)
+48 (61) 87 82 700+48 (61) 87 82 790
(telefon)(fax)
torpol@torpol.plwww.torpol.pl
(e-mail)(www)
9720959445639691564
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-23Grzegorz GrabowskiPrezes ZarząduGrzegorz Grabowski
2021-07-23Tomasz KrupińskiWiceprezes Zarządu ds.HandlowychTomasz Krupiński

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk