• Odbierz prezent
TORPOL S.A.: Informacja nt. współpracy z Bankiem PKO BP S.A. (2021-02-25 16:05)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Informacja nt. współpracy z Bankiem PKO BP S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TORPOL S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, iż w dniu 25 lutego 2021 roku została zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna [„Bank” „PKO BP SA”] umowa limitu kredytowego wielocelowego o charakterze odnawialnym [„Umowa”] do kwoty 60 mln zł [„Limit”], który może być wykorzystywany na gwarancje bankowe i kredyt odnawialny z przeznaczeniem wyłącznie na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu wypłat wskazanych gwarancji.

W ramach Limitu Bank będzie udzielał gwarancji wadialnych [przetargowych] oraz zwrotu zaliczek wystawionych na zabezpieczenie zobowiązań Spółki [lub konsorcjum z jej udziałem].
Limit został udzielony do dnia 24 lutego 2022 roku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TORPOL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-052Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogileńska10G
(ulica)(numer)
+48 (61) 87 82 700+48 (61) 87 82 790
(telefon)(fax)
ri@torpol.plwww.torpol.pl
(e-mail)(www)
9720959445639691564
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25Grzegorz GrabowskiPrezes ZarząduGrzegorz Grabowski
2021-02-25Marcin ZachariaszWiceprezes Zarządu ds. FinansowychMarcin Zachariasz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk