• Odbierz prezent
TORPOL S.A.: Aktualizacja informacji nt. oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (2021-09-21 22:18)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr35/2021
Data sporządzenia: 2021-09-21
Skrócona nazwa emitenta
TORPOL S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2021 w sprawie wyboru oferty złożonej przez Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [Zamawiający] na realizację robót budowlanych dla Etapu I projektu "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją", Zarząd TORPOL S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 21 września 2021 r. w godzinach popołudniowych otrzymał od Zamawiającego zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Emitenta. Powyższa czynność jest konsekwencją wykonania przez Zamawiającego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej oraz zbadania przez niego oferty innego oferenta najwyżej ocenionej po aukcji elektronicznej pod względem przesłanek wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ponadto Emitent otrzymał w tym samym dniu informację od Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez tego oferenta biorącego udział w ww. postepowaniu przetargowym..

O ewentualnych dalszych istotnych dla ww. postępowania przetargowego zdarzeniach Emitent będzie informował w trybie kolejnych raportów bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TORPOL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-119Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
św. Michała43
(ulica)(numer)
+48 (61) 87 82 700+48 (61) 87 82 790
(telefon)(fax)
ri@torpol.plwww.torpol.pl
(e-mail)(www)
9720959445639691564
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-21Grzegorz GrabowskiPrezes ZarząduGrzegorz Grabowski
2021-09-21Marcin ZachariaszWiceprezes Zarządu ds. FinansowychMarcin Zachariasz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk