• Odbierz prezent
TopLevelTennis.com S.A.: Zawarcie umowy w zakresie przygotowania materiałów promocyjnych (2021-02-23 23:48)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
TopLevelTennis.com S.A.
Temat
Zawarcie umowy w zakresie przygotowania materiałów promocyjnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TopLevelTennis.com S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 23 lutego 2021 r. zawarł z Panem Alberto Castellani umowę współpracy (dalej: Umowa), polegającą na aktywnym udziale Pana Alberto Castellani w przygotowaniu i udostępnianiu promocyjnych materiałów filmowych dotyczących projektu "TopLevelTennis", zrealizowanych w celach edukacyjno-promocyjnych odnoszących się do dziedziny sportu jaką jest tenis.

Umowa normuje również prawa i obowiązki Stron w zakresie realizacji filmu i zdjęć w ramach przygotowania i promocji projektu "TopLevelTennis". Za udział w realizacji projektu, tj. przygotowaniu materiałów audiowizualnych, przeniesienie praw do rozporządzania i do korzystania z artystycznego wykonania, wyrażenia zgody na korzystanie z wizerunku i głosu Pana Alberto Castellani oraz za działania promocyjne, Panu Alberto Castellani’emu przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w Umowie. Na podstawie Umowy, Pan Alberto Castellani w zamian za wynagrodzenie przenosi na Spółkę prawo do rozporządzania i korzystania z artystycznego wykonania zawartego w filmie oraz użycia wizerunku i głosu Pana Alberto Castellani, utrwalonego na materiale filmowym, dźwiękowym i fotograficznym, powstałym w wyniku realizacji zdjęć. Jednocześnie zastrzeżono, że prawa autorskie do filmu i zdjęć stanowić będą wyłączną własność Spółki.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)TopLevelTennis.com SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TopLevelTennis.com S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-559Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzegórzecka67D lok 26
(ulica)(numer)
12 654 05 1912 654 05 19
(telefon)(fax)
ir@topleveltennis.comwww.topleveltennis.com
(e-mail)(www)
526-020-87-86002010497
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Tomasz MrozowskiPrezes Zarządu
2021-02-23Artur GórskiWiceprezes Zarządu
2021-02-23January CiszewskiCzłonek Zarządu
2021-02-23Łukasz GórskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk