• Odbierz prezent
Dywidendy wypłacane przez polskie spółki.
Z artykułu dowiesz się:

Jak na przestrzeni ostatnich lat kształtowały się wartości wypłacanych dywidend.

Które ze spółek najchętniej dzielą się zyskiem z akcjonariuszami.

Początek roku to w spółach czas podsumowania ubiegłych 12 miesięcy. Najciekawszą informacją dla inwestorów jest oczywiście kwestia odniesionego zysku (lub poniesionej straty), który może trafić do nich w postaci dywidendy. Warto więc spojrzeć, jak kształtowały się one w przeciągu ostatnich lat, gdzie można szukać szansy na zysk i czy warto myśleć o tym już teraz?

 

Najwięksi nie są najhojniejsi

Przyglądając się spółkom z indeksu WIG20 zauważamy, że aż siedemnaście z nich wypłaciło w ostatnich trzech latach dywidendę. Jednak jedynie osiem spółek robi to regularnie od co najmniej trzech lat. Podsumowując badane lata widzimy, że z tego grona mocno wyłamują się dwie spółki - PZU i Pekao, których średnia wartość stopy dywidendy wynosi ponad 5%. To jednak niewiele, biorąc pod uwagę najbardziej hojne spółki z całej giełdy.

FXMAG akcje rekordowy rok dywidend - które spółki dadzą zarobić najwięcej? dywidenda spółki dywidendowe stopa dywidendy pzu pekao bz wbk pkn orlen pkn orlen wig20 stopa dywidendy 1

Tabela: wartość dywidend spółek z WIG20, wartości na rok 2018 nie są jeszcze uchwalone przez WZA, opracowanie własne

 

Trzynaście spółek notowanych na GPW, w ciągu ostatnich dwóch lat odnotowało dwucyfrową wartość stopy dywidendy. Największa została wypłacona przez Echo Investment za 2015 r. i wyniosła aż 48,1%, a za 2016 r. największą dywidendę wypłaciła spółka Yolo (34,71%). Różnice stopy dywidendy w porównaniu do gigantów z WIG20 są ogromne, jednak należy pamiętać, że spółki te mają o wiele mniejszą płynność i często są w początkowej fazie rozwoju przez co inwestowanie w nie jest bardziej ryzykowne. Biorąc pod uwagę ilość wszystkich spółek notowanych na GPW, inwestorom nie będzie łatwo wybrać właśnie tę, która wypłaci sowite dywidendy. 

FXMAG akcje rekordowy rok dywidend - które spółki dadzą zarobić najwięcej? dywidenda spółki dywidendowe stopa dywidendy pzu pekao bz wbk pkn orlen pkn orlen wig20 stopa dywidendy 2

Tabela: spółki o największej średniej wartości dywidendy, opracowanie własne

 

PZU nie do pokonania

Inwestorzy, którzy chcą zarabiać corocznie na dywidendach powinni przyjrzeć się kilku spółkom, jedną z nich jest PZU. Wypłaca ona dywidendę nieprzerwanie od czasu debiutu na warszawskim parkiecie w 2010 r. Sama tradycja dzielenia się zyskiem jest jednak jeszcze dłuższa. Pierwszą dywidendę PZU wypłaciło swoim udziałowcom już w 2002 r. Średnia stopa dywidendy z siedmiu lat, wyniosła 5,69%. Dodatkowo, na początku tego roku, Zarząd zapowiedział, że planuje wypłacenie około 50% zysku netto, co stanowi około 5,4 % stopy dywidendy. Prezes grupy oświadczył również, że chce aby PZU było postrzegane jako spółka dywidendowo-wzrostowa, co świadczy o zamiarze dzielenia się zyskiem również w nadchodzących latach.

 

Ambitne zapowiedzi

Dotychczas kilkanaście spółek wypłaciło dywidendę, a kilkadziesiąt zaproponowało jej wypłacenie. Największą stopę oferuje Dektra (11,3%), a spośród spółek WIG20 - PKN Orlen (3,39%). Dużym zainteresowaniem cieszy się Bank Pekao, które w ubiegłym roku osiągnęło zysk przekraczający miliard złotych. W zapowiedziach Zarządu nie padła jeszcze deklaracja o jego rozdysponowaniu, jednak potwierdzono, że spełnione są wszystkie warunki, aby w całości wypłacić go akcjonariuszom. Takie działanie nie powinno dziwić, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Pekao jest obecne na giełdzie od 20 lat i w tym czasie wypłaciło dywidendę piętnaście razy.

 

Czy warto robić zakupy wcześniej?

Niektórzy z inwestorów, myślą o zakupie akcji na długo przed dniem dywidendy, w którym jest tworzona lista akcjonariuszy uprawnionych do jej wypłaty. Należy pamiętać, że wartość dywidendy jest odejmowana od rynkowej wartości akcji, więc takie działanie może wydawać się korzystne. Myśląc o zysku dzielonym między inwestorów zwiększa się popyt na akcje, co skutkuje wzrostem cen. W ten sposób inwestor zarabia na wzroście wartości akcji. Aby zobaczyć jak ta metoda sprawdza się na najważniejszych spółkach z WIG20, porównaliśmy ich zachowanie od początku ubiegłego roku do dnia dywidendy. Na wykresach zamieszczono również indeks WIG20, który pokazuje ogólną sytuację na giełdzie. Warto zauważyć, że panowały wtedy bycze nastroje.

Największą średnią stopą dywidendy w ciągu ostatnich trzech lat, cieszyło się PZU. Spółka od początku zeszłego roku do dnia dywidendy, odnotowała wzrost o ponad 40%, a WIG20 w tym samym czasie wzrósł o nieco ponad 20%. Ten przykład pokazuje, że do czasu dnia dywidendy wartość półki rosła i inwestorzy, którzy zdecydowali się wcześniej kupić akcje mogli cieszyć się z dużego zysku.

 FXMAG akcje rekordowy rok dywidend - które spółki dadzą zarobić najwięcej? dywidenda spółki dywidendowe stopa dywidendy pzu pekao bz wbk pkn orlen pkn orlen wig20 stopa dywidendy 3

Wykres: PZU i WIG20 z zaznaczonym dniem dywidendy, źródło: money.pl

 

Inna sytuacja wystąpiła w Banku Pekao, który znalazł się na drugim miejscu w rankingu. Spółka nieco zawiodła inwestorów polujących na okazję, ponieważ od początku roku do dnia dywidendy, zmiana wynosiła 0%, a w międzyczasie przynosiła również straty. W tym samym okresie wartość indeksu WIG20 wzrosła o 15%. W przypadku Pekao wcześniejszy zakup nie przyniósł więc żadnych korzyści.

 FXMAG akcje rekordowy rok dywidend - które spółki dadzą zarobić najwięcej? dywidenda spółki dywidendowe stopa dywidendy pzu pekao bz wbk pkn orlen pkn orlen wig20 stopa dywidendy 4

Wykres: Pekao i WIG20 z zaznaczonym dniem dywidendy, źródło: money.pl

 

Trzecia spółka - Bank Zachodni WBK, mimo bardzo dobrego początku roku, od marca utrzymywała się w trendzie horyzontalnym. Jej wzrost od stycznia do dnia dywidendy, wyniósł 8% i znacząco odbiegał od wartość wzrostu WIG20 (15,5%). W tym przypadku wcześniejszy zakup okazał się korzystny, jeżeli dokonano go na początku roku. Natomiast inwestorzy kupujący akcje pod koniec lutego musieli się liczyć ze stratą.

 FXMAG akcje rekordowy rok dywidend - które spółki dadzą zarobić najwięcej? dywidenda spółki dywidendowe stopa dywidendy pzu pekao bz wbk pkn orlen pkn orlen wig20 stopa dywidendy 5

Wykres: BZ WBK i WIG20z zaznaczonym dniem dywidendy, źródło: money.pl

 

Podczas analizy jedynie tych trzech spółek, można zauważyć, że fakt wypłacenia dywidendy ma niewielki wpływ na ceny akcji. Ważniejszy jest ogólnie panujący nastrój na giełdzie, podyktowany m.in. danymi makroekonomicznymi, a także bieżące informacje o spółce. Nie ma wątpliwości, że początek ubiegłego roku był momentem hossy i to było głównym powodem wzrostów. Jeżeli sytuacja będzie analogiczna do tej w roku ubiegłym, to wcześniejsze zakupy wcale nie muszą wyjść inwestorom na dobre. Od początku tego roku wartość WIGu zmieniła się o -6,76 % i jak na razie panują negatywne nastroje, które mogą powodować kontynuację spadków.


Celestyna Miłoś

Studentka UEK w Krakowie. Aktywna uczestniczka rynku kontraktów terminowych, day-traderka. Zainteresowana makroekonomią, behawioralnymi aspektami inwestowania oraz wpływem polityki gospodarczej i międzynarodowych stosunków ekonomicznych na rynek kapitałowy.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk