• Odbierz prezent
TLS: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 05.03.2021 r. (2021-03-08 12:31)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Telestrada S.A. podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Telestrada S.A., które odbyło się w dniu 05.03.2021 r.:
CATHETEL LIMITED – 1 400 000 głosów stanowiących 36,67% ogółu głosów i 79,68% głosów na WZA;
QUERCUS TFI S.A. (w imieniu zarządzanych FI) – 201 982 głosów stanowiących 5,29% ogółu głosów i 11,50% głosów na WZA;
GRUMIUM LIMITED – 98 233 głosów stanowiących 2,57% ogółu głosów i 5,59% głosów na WZA.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-08 12:31:25Jacek LichotaPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk