• Odbierz prezent
TLS: Informacja o podpisaniu z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki Telestrada S.A. (2021-03-24 14:44)

Spis załączników:

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 24.03.2021 r. z firmą Kancelarią Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy Sp. komandytowa z siedzibą w Krakowie ul. Batorego 4/6, 31-135 Kraków wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na mocy uchwały nr 1270/17a/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r. pod numerem 3804 podpisana została umowa na badanie sprawozdań finansowych jednostkowego oraz skonsolidowanego za 2020 rok.

Wyboru firmy Kancelarią Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy Sp. komandytowa jako audytora upoważnionego do zbadania sprawozdań finansowych dokonała na mocy Uchwał nr 1 oraz 2 w dniu 25 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza Telestrada S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-24 14:44:40Jacek LichotaPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk